Anatomia detoksykacyjna - cz.3 - INFORMACJA
  mnu o anatomii    
         
   

informacja mMedycyna detoksykacyjna bardzo szeroko rozumie pojęcie słowa informacja. Przede wszystkim oznacza zespół zjawisk i stanów fizycznych  oraz reakcji biochemicznych, które decydują o tym, jak ma działać nasza materia, które kontrolują procesami życiowymi. Informacja to porządek i metoda i obejmuje zarówno procesy na poziomie atomowym czy komórki, jak i procesy na poziomie psychiki (np. podświadomość), zapamiętywania i uczenia się.

 

Brak homeostazy w organiźmie, zwany chorobą, oznacza zaburzenie zarówno po stronie materii, jak i energii oraz informacji. Zazwyczaj zaburzenie występuje na wszystkich trzech poziomach analitycznych. Mówiąc o informacji, mamy na myśli przede wszystkim mózg i układ nerwowy, bo to są "wyspecjalizowane" biologiczne organy odpowiedzialne zarówno za jej przetwarzanie, jak i dystrybucję informacji w organiźmie. Ten system jest niezwykle złożony, bowiem mamy do czynienia nie tylko z przetwarzaniem rozproszonym w całym organiźmie, jak i pamięcią rozproszoną. Nie można mózgu porównać do komputera, bowiem wiele procesów życiowych w pozostałych częściach ciała przebiega autonomicznie nawet po obcięciu głowy czy uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

 

   
    Wiemy, że nasze ciało składa się z 11 układów a składniki budulcowe i energię czerpie z pożywienia. Jednak, co powoduje, że w naszym organiźmie mogą zachodzić różne procesy, warunkujące jego życie? Tym czymś jest INFORMACJA. To trzecie ogniwo łączące materię z energią. Dzięki informacji mogą porozumiewać się między sobą nie tylko komórki, ale tkanki, organy i układy. 
Ważnym faktem jest też, ża żadna żywa istota nie stanowi całkowicie zamkniętego odrębnego systemu. Aby istniała (ta istota) niezbędny jest ciągły kontakt ze środowiskiem, a to odbywa się też z udziałem wymiany informacji. Człowiek odbiera informacje ze swego środowiska przez receptory, czyli wyspecjalizowane komórki nerwowe (zmysł słuchu, wzroku, dotyku, smaku, węchu). Pobudzenie receptorów wywołuje przewodzenie impulsów do ośrodków czuciowych w mózgu, gdzie powstają wrażenia zmysłowe. Człowiek ma doskonale zorganizowane zarządzanie informacją. Głównym organem tej organizacji jest mózg - centrala przetwarzania i pamięci.
   
   

UKŁAD NERWOWY

Klasycznie przyjmuje się następujący podział funkcjonalny układu nerwowego:

a) układ somatyczny, który z kolei dzieli się na:

- układ centralny

- układ obwodowy

b) autonomiczny, w którym rozróżnia się:

- układ współczulny

- układ przywspółczulny

 

   
    Oprócz zmysłów, które odbierają zewnętrzne bodźce, w ciele istnieje tysiące mikroreceptorów, prowadzących ciągłe monitorowanie wielu parametrów (ciśnienie krwi, ciepłota ciała, poziomy substancji chemicznych - glukoza, tlen, dwutlenek węgla,..., poziomy hormonów). Dane o tych parametrach docierają do mózgu poza świadomością i poza świadomością jest podejmowana decyzja o konkretnej reakcji na zaistniałą sytuację (np. średnica tętnic, tempo uderzeń serca, ilość wydzielanych hormonów, stres). Kontrola i sterowanie działaniem poszczególnych narządów jest rozproszone, aczkolwiek mózg pełni rolę nadrzędną. Skrajnym przykładem może być znana z sytuacji wojennych dosyć drastyczna sytuacja, kiedy żołnierzowi w ferworze walki obcięto głowę a on nadal jeszcze przez parę chwil biegł, strzelał, wykonywał skoordynowane ruchy.
Aby efektywnie oceniać i podejmować odpowiednie decyzje, mózg posługuje się 3 układami: układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym. Informacja przenoszona jest więc równolegle za pomocą różnych mediów, w sposób niezwykle skomplikowany, skoordynowany i energetycznie optymalny. W procesy przekazywania informacji zaangażowane są niezwykle skomplikowane reakcje biochemiczne, które zachodzą nie tylko wewnątrz włókien nerwowych i na ich połączeniach synaptycznych, lecz na powierzchni każdej komórki i w jej wnętrzu.