Anatomia detoksykacyjna - cz1 - MATERIA
  mnu o anatomii    
         
   

 materia m

HIERARCHIA

Materia naszego ciała wykazuje strukturę hierarchiczną. Wyrożniamy 4 poziomy organizacji (w kolejności - od ogółu do szczegółu):

- pierwszy poziom: układ, np. oddechowy, trawienny, rozrodczy, nerwowy

- drugi poziom: narządy układu: np. płuca, żołądek, macica, mózg

- trzeci poziom: tkanki narządu: np. tkanka mięśniowa, tkanka łączna, tkanka nabłonkowa, tkanka nerwowa

- czwarty poziom: komórki tkanek

   
   

Zasada hierachii obowiązuje w każdym z 11 wyodrębnionych układów naszego organizmu. Zasadę tę przybliżymy Czytelnikowi posługując się przykładem układu pokarmowego. Poniższy rysunek przedstawia kolejne poziomy tej hierarchii

 

   
   

OD UKŁADU DO KOMÓRKI

od ukladu do dnaHIERARCHIA: Od UKŁADU do KOMÓRKI:

Opis:
1 - układ (układ pokarmowy);
2- organ układu (wątroba);
3 - wycinek tkanki organu;
4 - powiększenie wycinka tkanki wątroby;
5 - pojedyncza komórka wątroby;
6 - nić DNA z jądra komórkowego


   
   

 

1) Na układ pokarmowy składają się: długi narząd rurowy, nazywany przewodem pokarmowym oraz powiązane z nim narządy: wątroba z woreczkiem żółciowym i trzustka.

 

2) Narząd wątroba - to nasz największy narząd wewnętrzny (ok 1,5 kg masy). Wewnątrz przebiega systemprzewodów odprowadzających wytworzoną w jej komórkach żółć. Jest ona magazynowana w pęcherzyku żółciowym.

 

3) Tkanka wątroby.Wszystkie komórki, tworzące tkankę mają bardzo podobną budowę i pełnią tę samą funkcję. Wyróżniamy 4 typy tkanek, które powstają z określonych warstw komórek we wczesnym stadium rozwoju zarodka. Są to tkanka nabłonkowa, mięśniowa, łączna i nerwowa. Narządy łątwo jest wyodrębnić jako całość, ale ich budowa jest bardziej skomplikowana. Każdy narząd składa się właśnie z tych wymienionych wyżej 4 typów tkanek - oczywiście w różnych proporcjach, zależnych od pełnionej funkcji danego organu. I tak tkanka wątroby składa się z rozgałęziających się warstw komórek wątrobowych, zwanych hepatocytami. Przez te warstwy przenikają płyny ustrojowe oraz odgałęzienia przewodów żółciowych i naczyń krwionośnych. Tkanka nabłonkowa wyściela przestrzenie wypełnione krwią. Wątroba zawiera bardzo niewiele tkanki mięśniowej. Jest unerwiona tkanką nerwową. Tkanka łączna tworzy więzadła

 

4) Komórka - podstawowa żywa jednostka wszystkich tkanek. Żywa - oznacza, żę występują w niej procesy przetwarzania składników odżywczych, oddychanie, wytwarzanie energii. Wątroba spełnia ponad 250 pojedynczych funkcji. Do najważniejszych należą:

- magazynowanie i uwalnianie do krwi cukru (glukozy), służącego jako źródło energii. Jeśli te procesy będą zaburzone, to w efekcie poziomy cukru mogą być obniżone lub podwyższone [niedocukrzenie (hipoglikemia) lub cukrzyca]

- Oddzielenie i przetwarzanie witamin A, D, E, K

Analogicznie, jak w pokazanym powyżej układzie pokarmowym, zasadę hierarchii można pokazać na każdym z pozostałych 10 układów naszego organizmu.

Na każdym poziomie tej hierarchicznej organizacji mogą działać toksyny. Będą wówczas zakłócać nie tylko pracą wskazanego układu, ale również ujemnie wpływać na pozostałe układy naszego ciała.

 

   
    brzuch organy1Układ składa się z wielu organów, które pełnią specyficzne funkcje.     
   

 

W naszych organizmach żyje około 200 rodzajów komórek. Przybierają różne kształty.

komorka1n

 

Komórka składa się z następujących elementów:

1) błony komórkowej

2) jądra komórkowego

3) systemu błon z rybosomami

4) aparatu Goldiego

5) mitochondriów

To są najważniejsze organelle komorki, z których każda pełni określoną funkcjonalność

   
   

komrka nerwowa2

Komórki nerwowe (neurony) i komórki glejowe tworzą wspólnie tak zwaną tkankę nerwową. Różnorodnośc komorek nerwowych jest wielka, ale jeszcze większa jest róznorodność i funkcjonalność komorek glejowych. Te ostatnie stanowią tzw. barierę odpornościową krew-mózg, są pośrednikiem w odżywianiu neuronów, wytwarzają szereg hormonów - tzw, neuroprzekaźników, tworzą osłonki mielinowe oraz pełnią funkcję ochronną. Tkanka nerwowa ma bardzo dobre właściwości regeneracyjne, ale z drugiej strony jest bardzo wrażliwa na brak tlenu. Z tkanki nerwowej zbudowany jest ośrodkowy układ nerwowy (mózg, rdzeń kręgowy) oraz obwodowy układ nerwowy (zwoje i włókna nerwowe przekazujące informacje do i z narządów i tkanek do centralnego układu nerwowego.