Bakteria Borrelia - cz.1

 

mnu Toksyny Mikrobiologiczne    
         
   

borrelia12O tej bakterii świat dowiedział się niedawno (dopiero w 1982r) za sprawą Szwajcara Willy'ego Burgdorfera - pracującego w USA biologa.

Ta toksyczna komórka o specyficznym kształcie spirali o średnicy zwoju 0,3-0,5 µm i długości około 20-30 µm ma niezwykle groźne właściwości . Udowodniono bowiem związek chłonniaków nieziarniczych z infekcją tą toksyną. Ta Gram-ujemna bakteria wywołuje chorobę przewlekłą, którą medycyna klasyczna nazywa boreliozą. To ciężka i przewlekła choroba, która daje szereg powikłań w układzie nerwowym, układzie krążenia, w układzie kostnym. Borelioza nie leczona kończy się kalectwem i śmiercią.

Choroba ta może trwać w stanie utajonym przez wiele lat. Można nią zakazić się już w łonie matki, poprzez seks (prezerwatywa NIE CHRONI !!!), poprzez picie nie przegotowanego mleka krowy lub kozy - takiego prosto od gospodarza. Istnieje też realne zagrożenie zakażenia tą bakterią podczas transfuzji krwi.

 

Bakterie te są niezwykle ruchliwe. W organiźmie przemieszcza się z prędkością ok. 2 mm/min, podczas gdy nasza komórka odpornościowa Neutrofil (czyli to, co powinno atakować tę bakterię) porusza się z prędkością 4 mikrometry/ min. Różnica 500 - krotna w szybkości przemieszczania się już powoduje u powstających i przemieszczanych w rejon zagrożenia przeciwciał trudności ""logistyczne"" w przechwyceniu atakującego intruza. Krętki borrelii mogą przechodzić przez barierę krew-płód w łonie ciężarnej matki, pokonują barierę krew-mózg.

 

Śmiało można powiedzieć, że jest to ""siostra"" innego krętka ""Tryponema pallidum"" - krętka bladego, który w minionych wiekach dziesiątkował ludność pod postacią kiły. Ta śmiałość wynika z faktu, że bezradność współczesnej medycyny akademickiej i katastrofalnie niski stan świadomości istniejących zagrożeń wśród ludności przypominają stan późnego średniowiecza w Europie, kiedy to kiła dziesiątkowała armię francuskiego króla Karola VII i europejskie dwory. Dziś skutki ugryzienia kleszcza czy pchły, zarażonych tą bakterią mogą w organiźmie człowieka być niewidoczne przez wiele lat i nagle pojawiają się ""dziwne objawy"", bądź powikłania, co najczęściej kończy się kalectwem lub śmiercią.

 

Nosicielem tej bakterii są głównie kleszcze i ich nimfy a także komary, pchły. Rezerwuarem są leśne ptaki (kosy, drozdy) oraz małe i średnie ssaki (wiewiórki, zające, myszy, ryjówki).

 

BUDOWA BAKTERII

borelia0

  

   
   

 Borrelia, jak każda bakteria jest istotą jednokomórkową. Niezwykle ciekawą sprawą jest mechanika ruchu tej komórki.

 

borrelia mechanika

Przekrój komórki tej bakterii jest asymetryczny (rysunek obok). Na powierzchni zewnętrznej komórki, wzdłuż jej osi spiralnie przebiega włókno (na rysunku w kolorze różowym). Wewnątrz tego włókna znajdują się ułożone wzdłóżnie wici, które rotują wokół własnej osi. To powoduje, że to całe zgrubienie obraca się wokół przekroju komórki. Większa gęstość włókna w stosunku do całej "reszty" ciała bakterii wymusza sztywność a rotacja włókna wokół przekroju komórki powoduje ruch obrotowo-posuwisty całej komórki bakterii. Krętek zachowuje się jak wiertło, które swoim ostrzem przebija błony innych komórek i wwierca się do ich wnętrza.

   
   

BARIERA KREW-MÓZG

Włosowate naczynia krwionośne dochodzą do każdej komórki ciała i dostarczają jej składniki odżywcze: wodę, tlen, glukozę. Te kapilary bezpośrednio oplatają komórki organów i substancje dyfundują bezpośrednio z tych kapilar lub są transportowane do komórek na drodze transportu aktywnego (niezbędna do tego jest energia). W przypadku komórek nerwowych (neuronów) proces przenoszenia substancji odżywczych z naczyń włosowatych jest trochę inny. Już sama budowa śródbłonka naczyń krwionośnych jest inna w połączeniu z komórkami nerwowymi niż w przypadku połączeń kapilarnych z innymi komórkami. To stanowi fizyczną barierę, która blokuje m. in. przedostawanie się antybiotyków do układu nerwowego. Komórki naczyń włosowatych, które dostarczają składniki odżywcze komórkom nerwowym (neuronom) są ściśle mechanicznie ze sobą połączone. Dodatkowo, składniki, które dostarczane są do neuronów, muszą przejść przez warstwę komórek glejowych (z greckiego : glie = klej). Glej oznacza komórki przyklejone do neuronów. Komórki glejowe oprócz funkcji wspierającej spełniają inne zadania: - odżywianie neuronów, - odporność, - fagocytację (zjadają uszkodzone neurony). 

   
   

BARIERA KREW-ŁOŻYSKO

Wkrótce po poczęciu zarodek wytwarza narząd zwany łożyskiem. Produkuje ono hormony niezbędne do trwania ciąży. Zadaniem łożyska jest dostarczenie płodowi tlenu i składników odżywczych oraz usuwanie produktów zbędnych. Działa również jak bariera, chroniąca przed wniknięciem do ciała płodu szkodliwych drobnoustrojów i substancji. Specyficzna budowa krętka borelii i właściwości jej powłok zewnętrznych (możliwość przemieszczania białek i ukrywania chemicznych cech wykrywalności) umożliwia jej penetrację do wnętrza płodu.

   
   

BORRELIA - Dlaczego taka groźna?

1) Od kilku lat obserwujemy w Polsce, w krajach skandynawskich i niektórych landach niemieckich gwałtowny wzrost populacji kleszczy. Występują one nie tylko w lasach, ale jakże często zasiedlają parki miejskie, łąki, pastwiska a nawet zdarzają się ukąszenia na własnym ogródku. Charakterystyczny dla ukąszenia rumień nie koniecznie musi wystąpić albo zostać zignorowany ze względu na brak innych dolegliwości i utajony przebieg infekcji.

 

2) Stosowane w lasach opryski oraz przemysłowa eksploatacja lasów, traktowanych jako fabryka drewna, zaburzyły mapę naturalnych siedlisk flory i fauny. Lasy stały się do siebie podobne, stały się odizolowanymi ""kępkami"" na mapie a niektóre specyficzne gatunki po prostu wyginęły. To zaburzyło naturalny łańcuch pokarmowy i umożliwiło nadmierny wzrost populacji tych pajęczaków. Nie bez znaczenia pozostaje również akt łagodnych zim w ostatnim dziesięcioleciu, bez siarczystych mrozów, dziesiątkujących populację kleszczy.

 

3) Dostępne na rynku testy na obecność borelii nie są do końca jednoznaczne. Wiele na ten temat opinii i dyskusji w internecie. Również terapia antybiotykowa bywa bardzo często nieskuteczna ze względu na niezwykłe właściwości tej bakterii - zdolność ukrywania się, szybkość przemieszczania, zdolność pokonywania barier ochronnych w organiźmie, zdolność budowy i chowania się w cystach.

 

4) Borelią można się zakazić nie tylko przez ukąszenie. Znane są przypadki infekcji w trakcie kontaktów seksualnych, poprzez wypicie świeżego (nie przegotowanego) mleka od zarażonej krętkami borelii krowy, ze śliną zarażonego psa i kota, z którym bawił się właściciel.

 

5) Powikłania po boreliozie są niezwykle różnorodne, trudne do powiązania przyczynowo-skutkowego i szybkiej bezbłędnej diagnozy. Są to choroby stawów, mięśni, mózgu, serca - niezwykle groźne i często kończące się zgonem lub prowadzą do przewlekłego kalectwa.