Budowa i funkcje układu limfatycznego
  mnu UkladLimfatyczny    
         
   

uklad limf

Dla medycyny detoksykacyjnej układ chłonny jest jednym z najważniejszych elementów naturalnego oczyszczania i walki organizmu z różnego rodzaju toksynami, obciążającymi nasz organizm. Od jego sprawności zależy nasza moc i odporność całego organizmu na wszelkie infekcje.

Układ limfatyczny można w bardzo wielkim uproszczeniu porównać do przydomowej instalacji kanalizacyjnej. Naczynia limfatyczne można porównać do rur, natomiast węzły chłonne do oczyszczalni ścieków. Główną bowiem rolą tego układu jest usuwanie toksyn z organizmu oraz transport cząsteczek tłuszczu wchłoniętego w jelitach.
Krew jest elementem transportującym pożywienie do każdej komórki i tkanki naszego ciała. Obliczono, że u dorosłej osoby dziennie wszystkie tkanki są "zasilane" ok. 20 litrami krwi, z tego 18 litrów wraca układem żył do serca, zaś 2 litry jest wchłaniane do układu limfatycznego. To spory zapas objętości nośnika do usuwania wszelkiego rodzaju obcych i groźnych dla zdrowia cząstek dostarczonych wraz z pożywieniem, powietrzem i obecnych w postaci toksyn w naszym ciele.

 

Układ limfatyczny tworzą:

- szpik kostny

- kapilary i naczynia limfatyczne

- skupiska tkanki limfatycznej (grudki limfatyczne)

- węzły chłonne

- kępki Peyera

- zbiornik mleczu

- piersiowe naczynie limfatyczne

- śledziona

- grasica

- ujścia do żył podobojczykowych 

   
   

ZAWARTOSC LIMFY

limfa kierunkiRola limfy, jako środka transportowego jest zróżnicowana. Nie jest jedynie środkiem odprowadzania elementów niepotrzebnych lub groźnych dla prawidłowego funkcjonowania komórek.
Limfa odpływająca z jelita cienkiego ma dużą zawartość cząsteczek tłuszczu - jest elementem wchłaniania tłuszczu z pożywienia. Zawiera - owszem - także produkty odpadowe przemiany komórkowej materii, które mają ulec przemianie metabolicznej w innych układach lub odfiltrowane w nerkach dla wydalenia. Podstawowym elementem składowym limfy są jednak limfocyty. Jest ich ok 2 miliardów na 1 litr krwi. Limfocyty są elementem układu odpornościowego. Powstają z komórek macierzystych w szpiku kostnym. Następnie podlegają procesowi ""szkolenia"" w szpiku kostnym lub grasicy (limfocyty T) dla rozpoznawania powierzchniowej struktury obcych ciał. Ta umiejętność jest wykorzystywania do ""pożerania"" obcych obiektów lub ich dezaktywacji poprzez naruszenie ich istotnych właściwości powierzchni reaktywnej. Okres uczenia się limfocytów trwa ok 5 dni, co koreluje z działaniem preparatów Joalis - po takim czasie zazwyczaj pojawiają się pierwsze symptomy oczyszczania preparatami Joalis - przy założeniu, że są regularnie wchłaniane co najmniej raz dziennie.

Limfocyty ciągle krążą między krwią i limfą i organami limfatycznymi. Są to śledziona, grasica, węzły chłonne oraz cały szereg skupisk tkanki limfatycznej (tzw grudki limfatyczne).

Ruch limfocytów w układzie limfa-krew nie jest przypadkowy, lecz te same limfocyty wracają wciąż do tych samych tkanek limfatycznych. Jest to swoisty patrol policji pilnującej naszego bezpieczeństwa. Gdy spotka obcą komórkę lub bakterię, wywołuje stan zapalny i ""wzywa na pomoc"" inne limfocyty.

 

Układ limfatyczny wpływa do krwiobiegu pod oboma obojczykami - do żyły podobojczykowej.
Odpływy limfy z twarzy, z ramion, klatki piersiowej i piersi jest symetryczny, co oznacza, że limfa z prawej części ciała odpływa do żyły po prawym obojczykiem i analogicznie po lewej stronie. Limfa z kończyn dolnych i jamy brzusznej odpływa do lewej żyły podobojczykowej. Limfa z głębokich naczyń limfatycznych płuc (lewego i prawego) odpływa po prawym obojczykiem.

Znajomość mapy węzłów chłonnych oraz powyższe informacje mogą być pomocne przy szybkiej wstępnej ocenie miejsca stanu zapalnego - wnioskować można po dotykowej kontroli stanu i wielkości węzłów w poszczególnych punktach ciała.

 

   
   

KAPILARY LIMFATYCZNE

 Każda komórka w naszym organiźmie żyje, jest odżywiana składnikami pokarmowymi oraz tlenem dostarczanym przez krew, wydala niepotrzebne i toksyczne produkty reakcji biochemicznych w jej wnętrzu. Do każdej z nich te składniki muszą być dostarczone a inne odebrane. Tę rolę pełni drobna siateczka naczyń krwionośnych włosowatych oraz wpleciona pomiędzy nie siatka naczyń limfatycznych. Tętniczkami dopływa krew bogata w tlen i "pokarm komórkowy" a żyłkami odpływa krew "brudna". Pomiędzy nie wplątana jest siateczka mikrokapilar limfatycznych, które sączą płyn międzykomórkowy. Kapilary te łączą się w końcami do wspólnego ujścia, którym jest mikroprzewód limfatyczny, te z kolei ponownie przyłączają się do większego przewodu i tak dalej... 

kapilara limfatyczna

Budowę kapilar limfatycznych pokazano na rysunku obok.

Płyn z przestrzeni międzykomórkowych przeciska się szczelinami w ścianie przewodu kapilarnego. Wykorzystane są tutaj prawa fizyki płynów. Przepływająca przez otwartą zastawkę limfa wypychana z sąiadującej komórki powoduje zasysanie do wnętrza poprzez mikrootwory w ścianie bocznej kapilary płynu oblewającego z zewnątrz ściankę przewodu kapilarnego. W ten sposób wnętrze kolejnego odcinka kapilary napełnia się zawartością poprzedniego odcinka oraz treścią oblewającą z zewnątrz kapilarę. Istotną rolę odgrywają tu również siły i pola elektromagnetyczne cząsteczek tegoż płynu, bowiem wielkość szczelin w tych kapilarach jest rzędu wielkości pojedynczych cząsteczek.

   
   

 WĘZŁY CHŁONNE

wezel chlonny Węzły chłonne mają taką samą budowę we wszystkich miejscach naszego organizmu. Na zewnątrz węzła jest torebka, która oddziela węzeł od środowiska zewnętrznego. Wnętrze węzła podzielone jest promieniście na zatoki, gdzie ""następuje walka limfocytów z przeciwnikiem (antygenem)"". Główną funkcją węzła jest jednak filtrowanie chłonki (limfy). ""Brudna"" limfa wpływa kilkunastoma małymi naczyniami limfatycznymi do węzła a oczyszczona wypływa jednym większym. Węzły chłonne mają zróżnicowaną wielkość od kilku mm do 3 cm (gdy nie są powiększone wskutek stanu zapalnego). Po zlikwidowaniu infekcji węzły zazwyczaj wracają (czasem nawet po kilkunastu dniach) do rozmiarów normalnych, a ich trwałe powiększenie może wskazywać na problem nowotworowy.

 

 

 

   
   

NACZYNIA LIMFATYCZNE

zastawki limf Naczynia limfatyczne są inteligentnym środkiem transportu całej różnorodnej biologicznie i chemicznie zawartości chłonki. Układ limfatyczny mechanicznie napędzany jest tylko i wyłącznie siła mięśni otaczających te naczynia. Aby ten proces mógł zachodzić potrzebna jest asymetria przewodu limfatycznego oraz system "asymetrycznych zaworów zwrotnych". Przekrój wzdłużny przewodu przedstawia rysunek obok. Przewód składa się z szeregu połączonych komórek, które na obu końcach posiadają zastwaki. Wzrost ciśnienia płynu limfatycznego wewnątrz komórki, spowodowany naporem mięśnia na ściankę naczynia, otwiera zastawkę po jednej stronie tej komórki i jednocześnie zamyka zastawkę z przeciwnej strony. W ten sposób płyn przepychany jest do sąsiedniej komórki przewodu.

 

Dlatego też u osób obłożnie chorych, unieruchomionych w łóżku, wymagane są specjalne masaże limfatyczne, aby przemieszczać i wydalać toksyny. Również osoby o siedzącym trybie pracy (kierowcy, maszyniści, lotnicy, pracownicy biurowi ,...) będą po niedługim czasie odczuwać zaburzenia naturalnych procesów fizjologicznych, oczyszczających ciało.

 

   
   

UKŁAD LIMFATYCZNY A TERAPIE OCZYSZCZAJĄCE

 Oczyszczanie węzłów chłonnych jest elementarną czynnością podczas i po każdej infekcji ""naturalnej"". Jeśli planujemy oczyszczanie organizmu z wykrytych ognisk, należy uprzednio wzmocnić i przygotować układ odpornościowy i nerwowy zanim rozpoczniemy rozbijanie ognisk mikrobiologicznych.
Oczyszczanie układu limfatycznego jest czynnością higieniczną w warunkach ""zdrowia i dobrego samopoczucia"", gdyż silny układ odpornościowy szybko i skutecznie samodzielnie zwalczy infekcję. Należy tę czynność traktować na równi z obowiązkiem mycia zębów.
Detoksykacja układu limatycznego jest niezbędna w przypadku wszelakich egzem oraz objawów alergii i problemów skórnych, aby odbudować system samooczyszczania głębszych warstw skóry, zaburzony stanem zapalnym skóry.

Również po każdej takiej ""pospolitej"" infekcji, identyfikowanej jako przeziębienie, angina, grypa,... warto skonsultować się z terapeutą od detoksykacji i oczyścić węzły chłonne z tych toksyn, które tam system immunologiczny zgromadził, zwalczając ową ""pospolitą infekcję"". To taki zabieg higieniczny, który wydali to, co mogło przetrwać kontrofensywę układu odpornościowego.