Rodzina
       
         
   

 RodzinaRodzina jest szczególnym obiektem zainteresowania medycyny detoksykacyjnej. To tu poczyna się nowe życie, to tu kształtuje się system wartości człowieka, wartości kulturowe, nawyki, przekonania i wiele innych spraw o charakterze fundamentalnym dla cywilizacji, które decydują o losach grup, społeczeństw, narodów.Tu spotykają się również pokolenia dziadków z wnukami, prawnukami. W rodzinie również odbywa się ten szczególny biologiczny kontakt intymny członków rodziny w łóżku, kuchni, łazience, na podwórku, gdzie przekazywane są różnorodne toksyny we wszelakich sytuacjach wzajemnego kontaktu. Jedna osoba chora natychmiast infekuje pozostałe i przenosi toksyny do przedszkola, szkoły, pracy i w inne miejsca publiczne. Dlatego profilaktyka zdrowotna w odniesieniu do rodziny ma szczególne znaczenie.

 

Ten tozdział poświęcony jest różnorakim aspektom detoksykacji organizmu człowieka w odniesieniu do spraw, dotyczących życia w rodzinie.

   
   

Tematykę działu podzielono według kryterium wiekowego członków rodziny.

 

   
   

mnu ciaza porodTu poruszamy aspekty prokreacji, bezpłodności, przygotowania do ciąży, przygotowania do porodu, porodu i połogu. Ujawniamy zagrożenia ze strony toksyn, propagujemy zasady i działania, które pozwalają ich unikać. Mówimy o prawach ciężarnej i detoksykacji przed ciążą.

 

   
   

mnu dzieciTen rozdział poświęcono sprawom i problemom wieku przedszkolnego i szkolnego, które szalenie absorbują czas matek, wychowawców. To ważny czas nauki i kształtowania nawyków żywieniowych, higienicznych, kulturowych, które będą decydować o całym przyszłym życiu.

 

   
   

mnu dom pracaAspekty organizacji domu, stanowiska pracy, różnorakie aspekty środowiska, w którym przyszło nam żyć i pracować, słowem wszystkie dziedziny świata dorosłych pod kątem zagrożeń różnorakimi toksynami, sprawy profilaktyki zdrowotnej

 

   
    mnu staroscCzas pokwitania, emerytura, ale również czas problemów zdrowotnych. To swoisty czas żniw, kiedy człowiek musi nieść bolesny w dosłownym znaczeniu plon swoich błędów, zaniedbań higienicznych a także często nie swoich win. Medycyna detoksykacyjna może tu oferować wiele.    
         
       

WSTĄP PO ZDROWIE