Holistyczna medycyna detoksykacyjna
  mnu oczyszczanie    
         
   

PENTAGRAM

   
   

Słowo holistyczny został zapożyczony w XX wieku ze świata polityki. Wtedy to południowoafrykański polityk John Smuts wprowadził to pojęcie do obiegu powszechnego. Wikipedia definiuje holizm następująco:

 

   
    "Holizm (od gr. holos – całość) – pogląd (przeciwstawny redukcjonizmowi), według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników."    
   

 

Medycyna detoksykacyjna przejęła i zaadoptowała to pojęcie uznając, że na pracę poszczególnych tkanek i narządów ma wpływ tak dużo różnorakich czynników i bodźców, że nie sposób rozpatrywać ich w izolacji od pozostałych układów anatomicznych człowieka. Takie całościowe rozumienie człowieka korelowało z wielowiekowym, tradycyjnym podejściem medycyny Wschodu - ogólnie rzecz ujmując. Analizując przyczyny chorób i rodzaje toksyn w organiźmie oraz wymyślając sposoby walki z nimi , współczesna medycyna detoksykacyjna skierowała swą uwagę na wczesną medycynę chińską i aluwedyjską. Zaadaptowała do współczesnej wiedzy wiedzę przodków ludów Wschodu, interpretując ich język pojęć symbolicznych ułożonych w kształt pentagramu - na potrzeby tworzenia terapii i środków naturalnych pomocnych w usuwaniu przyczyn chorób.

   
    pentagram    
    Pentagram wskazuje 5 podstawowych narządów i przyporządkowanych im obiegów czynnościowych, w których centrum znajduje się układ nerwowy, reprezentowany przez mózg. Medycyna detoksykacyjna rozwija się wielotorowo. Gałąź, rozwinięta i rozpropagowana przez dr Josefa Jonasza zaadoptowała i dostosowała do współczesnej wiedzy medyczną wiedzę starożytnych Chińczyków, Na podstawie teorii obiegów czynnościowych zbudowała metody oczyszczania organizmu, kolejność i sposób oddziaływania na organizm oraz potrzebne do tego preparaty detoksykacyjne. Każda z przedstawionych na tym rysunku strzałek ilustruje pewną zależność i relację. Przykładowo- obciążone toksynami nerki będą wpływać na pracę serca i będą ingerować w ciśnienie krwi. Tabela obok wymienia różne rodzaje toksyn, które mogą oddziaływać na każdy z tych układów. Ponad nimi są nie wymienione tutaj TOKSYNY EMOCJONALNE, a szczególnie toksyny miazmatyczne i cysty psychiczne, które zakodowane są w strukturze biochemicznej naszego mózgu i mogą radykalnie ingerować zarówno w podstawowe procesy życiowe, jak i wpływać na skuteczność działania mechanizmów samoobrony organizmu i jego odporności.