Inteligencja społeczna bakterii
mnu Toksyny Mikrobiologiczne    
         
   

IZRAELSKIE BADANIA NAUKOWE 

 Izraelscy naukowcy pod kierownictwem prof. Eshel Ben-Jacoba z wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Tel Awiwie, opracowali w 2010 r rodzaj testów porównawczych, badających inteligencję bakterii, coś na podobieństwo testu IQ dla ludzi. Wiadomość ta o tyle jest ciekawa, że bakterie nie posiadają nawet śladu układu nerwowego, więc rodzi się naturalne pytanie, co jest podstawą owej inteligencji bakterii. Jednokomórkowe twory reagują jedynie na bodźce z otoczenia. I właśnie ów sposób reakcji i porozumiewania się, organizowania się w społecznościach był przedmiotem analiz. Porównywali za pomocą tych testów różne gatunki bakterii i wyszło im, że geniuszem w tych testach jest żyjąca w glebie, w symbiozie z korzonkami roślin i w larwach owadów bakteria Peanibacillus vertex.

 

   
   

DEFINICJA INTELIGENCJI SPOŁECZNEJ

 zaproponowana przez Edwarda Thorndike'a w 1920r obejmowała następujące elementy osobnicze zbiorowości:

Inteligencja bakterii"Czują, mają węch, smak, widzą, jedzą, rozmnażają się, kontaktują, chorują, walczą, podejmują wspólnie trudne decyzje. Potrafią budować relacje z osobnikami z innego gatunku, współdziałają przeciw silniejszym wrogom, zachowują się altruistycznie wobec towarzyszy, dzielą się pracą, manipulują ludźmi. Adaptują się do zmiennych warunków, budują schroniska z wybranych materiałów pochodzących z otoczenia, modyfikują swoje środowisko egzystencji, a kiedy zniszczą swoją okolicę lub przestaje ona sprzyjać - emigrują." Sto lat temu naukowcy sądzili, że tylko ludzie zdolni są do takich społecznych zachowań.  Dziś powyższe cechy opisują zachowania jednokomórkowych tworów pozbawionych układu nerwowego.

 

Obserwacje doprowadziły ich do przekonania, że bakrerii w zasadzie nie można rozpatrywać jednostkowo, jako samotne izolowane istoty, ale zawsze jako wielomilionową dobrze zorganizowaną społeczność. Coś na podobieństwo kolonii mrówek czy termitów. Inteligencja społeczności bakterii tkwi w sposobie ich komunikowania się w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, w ilości, rodzaju i sposobie wytwarzanych substancji chemicznych, będących odpowiedzią na stymulację ich środowiska, w liczbie genów odpowiedzialnych za komunikację pomiędzy komórkami.

 Więcej informacji znajdziesz tu:

- http://mpkb.org/home/pathogenesis/microbiota

- http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1542539.stm

- http://www.naukawpolsce.pap.pl

- http://en.wikipedia.org/wiki/Social_intelligence

a także w następujących publikacjach:

- ‘Bacterial Olfaction ’ by Reindert Nijland and Grant Burgess.  Biotechnology Journal, September 2010. Available online from: 16 August, 2010.  DOI: 10.1002/biot.201000174

- Todd Eckhal et al.  (2009 )"Solving a Hamiltonian Path Problem with a bacterial computer", Published: 24 July 2009 in Journal of Biological Engineering 2009, doi: 10.1186/1754-1611-3-11

- ‘More bacteria on earth than stars in the sky’ by William Whitman. Georgia Magazine, December 1998: Vol. 78, No. 1

   
   

JAKIE WNIOSKI ?

Badania naukowców z Tel Awiwu skierowane były na wytworzenie nowych odmian roślin, bardziej odpornych na różnorodne choroby. Zapewne będą budować mikrobiologiczne fabryczki bakteryjne o różnorodnym przeznaczeniu, badając współzależności i ""socjotechniki sterowania kulturami bakteryjnymi"". Bakteriami będą zastępowane nawozy sztuczne, dotychczasowe środki grzybobójcze, bo coraz częściej będzie eliminowana szkodliwa chemia nawozów i środków ochrony roślin, która przedostaje się do roślin i jest zjadana przez zwierzęta i ludzi, no i oczywiście istnieje olbrzymia presja na wzrost efektywności ekonomicznej rolnictwa.

 

Z punktu widzenia medycyny detoksykacyjnej istotna jest jednak następująca konkluzja. Aby skutecznie walczyć z bakteriami patogennymi musimy poznać i przechytrzyć ich inteligencję społeczną, aby wyeliminować coraz mniej skuteczne oddziaływanie poprzez chemię.

W tym świetle wyniki te korespondują z tezami i praktykami medycyny detoksykacyjnej, która wiele lat wcześniej założyła istnienie ognisk mikrobiologicznych jako inteligentnej formy siedliskowej i przetrwalnikowej bakterii w organiźmie ludzkim. Te badania są ich kolejnym (po badaniach Luca Montagniera - o nich przeczytaj TUTAJ) potwierdzeniem.