Komórka
  mnu o anatomii    
         
   

 komorka

CO TO JEST KOMÓRKA ?

Komórka jest podstawową cegiełką, z której zbudowane są wszystkie tkanki, z tkanek organy a z organow układy. Komórka to najmniejsza cząstka naszego ciała, w której zachodzą procesy nazywane życiem, czyli oddychanie, trawienie, wydalanie, ruch, rozmnażanie

   
   

 W praktyce, nie każda komórka ma wszystkie te możliwości, ale każda z nich ma swój cykl życiowy. Oto jaki jest uogólniony obraz komórki naszego organizmu.
Większość komórek ma mikroskopijne rozmiary. Średnia to 20-30 mikrometry. Jeśli 40 komórek ułożymy koło siebie, otrzymamy kropkę. Są także bardzo wyspecjalizowane komórki (nerwowe lub mięśniowe), których długość dochodzi do nawet 30 cm. Komórkę otacza błona komórkowa. Wewnątrz znajduje się cała gama elementów (organelli) a każdy z nich pełni swoją funkcję.

 

 

BŁONY KOMÓRKOWE

blona komorkowa1Najliczniej spotykaną strukturą w komórce są błony. Błonę stanowi osłona zewnętrzna komórki, która zapewnia możliwość selektywnego przemieszczania się różnych substancji do wnętrza komórki i na zewnątrz. Głównym elementem błony jest podwójna warstwa cząsteczek fosfolipidów. Każda warstwa składa się z przylegających do siebie form podłużnych, składających się z 2 części :
- 1 ""głowy"", która ma duże powinowactwo do wody (część hydrofilna)
- 2 ""ogonów"", które mają skłonności do odpychania wody (część hydrofobowa).

Obie warstwy ułożone są tak, że hydrofilne głowy zwrócone są na zewnątrz i do wnętrz komórki - w środku warstwy znajdują się ogony wzmacniane dodatkowo cząsteczkami cholesterolu. Pomiędzy fosfolipidami rozmieszczone są cząsteczki białek i łańcuchy węglowodanów (receptory), dzięki którym komórki mogą być rozpoznawalne. Znaczącą częścią błony komórkowej stanowi też cholesterol. Błony dzielą także cytoplazmę komórek na części. Kontrolują przepływ substancji między tymi obszarami. Stanowią też miejsca mocowań dla np. rybosmów. Struktury błonowe stanowią miejsca magazynowania białek a także stanowią kanały do przemieszczania różnych białek.

   
   

 JĄDRO KOMÓRKI

Przeglądając strukturę budowy komórki nie można pominąć oczywiście jądra komórkowego. Jądro komórki zawiera chromosomy. Chromosom to struktura w kształcie litery X, zbudowana z cząsteczki DNA. Komórka ludzka zawiera 46 chromosomów. Cząsteczka DNA to podwójna spiralna helisa. Zwiera dwie długie, wzajemnie splecione między sobą nici. Połączenia między tymi nićmi tworzą pary spośród 4 zasad : adenina (A) , guanina (G), tymina (T) , cytozyna(C). Pary są zawsze te same, tzn. A-T i G-C.

   
    jadro komorkowe    
   

Opis:

1 - chromosom (struktura w kształcie litery X, zbudowana z cząsteczki DNA )

2 - superskręcony DNA (skręty podwójnej spirali DNA również są skręcone, tworząc superskręty)

3 - histon - kulista cząsteczka białka (8 histonów tworzy rdzeń /tzw. nukleosom/, wokół którego owinięte jest 2-5 zwojów DNA)

4 - szkielet DNA, zbudowany z leżących naprzemiennie cząsteczek deoksyrybozy /rodzaj cukru/

5 - połączenie guanina-cytoza /para zasad/

6 - połączenie adenina-tymina /para zasad/

   
    krew komorkaRysynek powyżej przedstawia skomplikowany system procesów biochemicznych, które zachodzą w każdej komórce naszego ciała. Jest to odżywianie, oddychanie, wymiana energii, rozmnażanie, wydalanie, samooobrona przed toksynami.