Móżdżek
  mnu UkladNerwowy1    
         
    Jaką funkcję pełni móżdżek ?

mozdzek dTen niewielki twór, mieszczący się w tylnej jamie czaszki tuż nad rdzeniem przedłużonym i mostem Varola - móżdżek - jest swoistym robotem, choć sam nie powoduje żadnego ruchu. Jednak to on odpowiada za dokładność i synchronizację ruchów, odpowiada za stabilność i orientację w przestrzeni, reguluje napięcie spoczynkowe mięśni działających wbrew grawitacji (abyśmy nie upadli, kiedy stoimy). Uszkodzenie móżdżku nie powoduje paraliżu, lecz zaburzenia motoryki podobne do tych, które obserwujemy u pijaka zataczającego się na drodze. To zaburzenie dotyczy nie tylko ruchu jako takiego, ale również trudności w artykulacji słów, niewyraźną mowę.

Anatomicznie wyróżniamy w móżdżku następujące struktury:

 • móżdżek rdzeniowy
 • móżdżek przedsionkowy
 • móżdżek korowy
 • robak (vermis)
 • komórki koszyczkowe
 • komórki Purkinjego
 • komórki ziarniste
 • włókna mchowe
 • włókna osiowe
 • drzewo życia (Arbor Vitae)

 I choć wagowo móźdżek stanowi zaledwie 1/10 wagi całego mózgu, to jednak liczba neuronów w nim znacznie przekracza liczbę neuronów pozostałej części mózgu.

   
    FUNKCJE MÓŻDZKU a detoksykacja organizmu

Nie będziemy tu pisać kolejnego wykładu z anatomii i fizjologii, lecz zwrócimy uwagę na funkcjonalność móżdżku pod kątem zaburzeń fizjologicznych ważnych z punktu widzenia detoksykacji organizmu. To właśnie obecność toksyn mikrobiologicznych, chemicznych (a szczególnie metali z plomb, ze szczepionek) związków z kontrastów do technik obrazowania mogą powodować zaburzenia pracy neuronów w tym obszarze a w konsekwencji przekłada się to na charakterystyczne objawy.

 1. Móżdżek bierze udział w planowaniu zamierzonego ruchu
 2. Móżdżek odpowiada za "płynność" naszego chodzenia. Człowiek rozbudowuje sieć i plastyczność sieci neuronów w tym obszarze, podejmując naukę gry na instrumencie muzycznym, ćwiczenia jogi, chi-quong i in. Takie działania prewencyjne są wskazane w każdym wieku
 3. Móżdżek sugeruje najlepsze z możliwych słów pasujących do rzeczownika (np kamień - spadać, woda - płynąć,...)
 4. Móżdżek uznawany jest za narzędzie świadomego uczenia się, gdy decydujemy się, że będziemy coś ćwiczyć. Przeciwieństwem jest kora mózgowa, która odpowiada za nieświadome uczenie się (  w korze mózgowej zapisują się niestety również te elementy, których nie planujemy lub nawet nie chcemy a co podsuwają nam np. reklamy). Trzecim elementem są jądra podstawne, które odpowiadają za przymusowe uczenie się - są pobudzane i wzmacniane przez emocje i doświadczenia emocjonalne
 5. Móżdżek możemy traktować jak swoisty komputer, który generuje procedury i programy optymalnego i płynnego ruchu. Wejściem są myśli z wyższych partii mózgu, z przedniej kory mózgowej, z układu przedsionkowego (naszego żyroskopu mierzącego naszą pozycję w przestrzeni oraz w odniesieniu do sił grawitacji w uchu wewnętrznym), z napięcia ścięgien i wrzecion mięśniowych i wielu innych struktur układu nerwowego. Wyjściem są parametry sterowania dla ośrodków układu nerwowego bezpośrednio odpowiadających za skurcz i rozkurcz mięśni w odpowiednim miejscu naszego ciała
 6. Móżdżek wpływa na relaks. Relaksować należy się nauczyć. Należy nauczyć się świadomie wyłączać pewną grupę mięśni np. w odcinku lędźwiowym czy szyjnym, nauczyć się usuwania podświadomego napięcia naszego ciała, aby móc zdyscyplinować i skasować uszkodzone programy zapisane w naszej podświadomości. Toksyny tam gromadzące się  ( w odpowiednich rejonach móżdżku) będą z jednej strony to napięcie wzmacniać i utrwalać a z drugiej strony przeszkadzać w relaksacji.

Wymieniona powyżej specyfikacja róznorodnych funkcji móżdżku pozwala Czytelnikowi uświadomić sobie i powiązać obserwowany fakt określonej dysfunkcji organizmu z możliwością infekcji mikrobiologicznej lub chemicznej w móżdżku. Nie tylko praca kinezjologa czy kręgarza lub masażysty są w stanie poprawić jakość naszego życia w przypadku dolegliwości z rwą kulszową, dyskopatią czy problemami z poruszaniem się. Potrzebna jest również detoksykacja tych obszarów naszego układu nerwowego.