O śledzionie - cz.2
  mnu UkladLimfatyczny    
         
     W pierwszej części artykułu przedstawiono w przystępny sposób budowę i podstawowe funkcje tego organu.
TUTAJ opisano tzw. ""śledzionowego człowieka"", czyli charakterystyczny dla zaburzeń pracy śledziony zespół cech. zachowań i problemów psychicznych oraz zdrowotnych człowieka.
W tym artykule opiszemy dlaczego zdrowa śledziona jest podstawą skutecznej odporności.
   
   

Toksyny a programy

sledziona1

Istnieją dwa równolegle działające strumienie oddziaływań:

 

1) - Toksyny w danym obiegu czynnościowym organu zaburzają przepływy informacji, które są konieczne dla prawidłowych reakcji stresowych i emocjonalnych (Przykład: obecność metali w tkankach nerwowych śledziony będzie zaburzało transmisję bodźców nerwowych przekazywanych do i z tego narządu, skutkiem czego wystąpi dysfunkcja)

 

2) - Zaburzona ocena emocjonalna (cysty emocjonalne) określonej sytuacji prowadzi do degeneracji i upośledzania kolejnych części ciała i układów: nerwowego, odpornościowego i hormonalnego oraz skutkuje kumulacją toksyn.( Już nasi dziadkowie twierdzili, opierając się na ""ludowych spostrzeżeniach"", że np. nerwus niszczy sobie wątrobę. Depresji towarzyszy np. długotrwały stres, a ten bezpośrednio wywołuje degenerację tkanek.)

To jakby dodatnie sprzężenie zwrotne, wybaczcie, że użyję języka techniki i automatyki, które łączy sprawy psychiki ze sprawami materialnych oddziaływań toksyn. Opisując działanie narządów i dziejących się w nich procesów, posiłkujemy się pojęciami wypracowanymi przez gałąź wiedzy i techniki, zwanej informatyką. Pojawienie się toksyn w pewnym obszarze fizycznym naszego ciała skutkuje zachowaniem, jakby występował błąd oprogramowania, który objawia się zarówno w warstwie psychicznej, jak i fizycznej. Informacyjne zaburzenie obiegu pentagramu prowadzi do niewłaściwej oceny (w układzie nerwowym i regulacyjnym - hormonalnym) zaistniałej sytuacji (układy nerwowy i hormonalny źle reagują) a także do nieprawidłowości na płaszczyźnie emocjonalnej.

 

W przypadku śledziony, główną emocją jest troska. Psychologia nie stawia jednak troski jako głównej emocji a parę przeciwstawnych emocji: sympatię (zaufanie) i niechęć (odrzucenie). Zaburzenia pracy śledziony modyfikują ów czujnik zadowolenia, który analizuje stosunek odczuć negatywnych (wycofanie, niechęć) do odczuć pozytywnych (chęć, zaufanie). To najbardziej pierwotny i instynktowny sposób reagowania, który decyduje o wyborze środowiska, pokarmu, partnera. Błędy oceny sytuacji prowadzą do utraty mechanizmów samozachowawczych. Powstaje katastrofalna sytuacja niezdolności rozróżniania dobra i zła. Człowiek instynktownie to czuje i wtedy uruchamia jakby program awaryjny, polegajacy na intensywnym rozumowym analizowaniu sytuacji. Umysł człowieka zaprzątają uciążliwe i męczące analizy zagadnienia pod wszeklimi możliwymi kątami i aspektami, aby podjąć właściwą decyzję. Objawia się to nadmiernym przejmowaniem się, nadmiernym planowaniem, przesadną pracowitością, przesadnym poczuciem odpowiedzialności. Temu towarzyszy nieraz poczucie zagrożenia, ponieważ człowiek analizuje negatywne scenariusze rozwoju sytuacji.

zloto waga1Obserwujemy dwa skrajne zachowania: nadmierne gromadzenie różnych dóbr, żywności, pieniędzy i przedmiotów oraz odwrotnie - przesadna nietolerancja, poczucie, że ""nic mu nie pasuje"", egoizm, arogancja aż do okrucieństwa, lenistwo.

Każdy człowiek bywa czasami egoistyczny, leniwy czy arogancki, można nawet powiedzieć, że są one pozytywne i potrzebne w wielu sytuacjach. Jednak gdy te cechy zaczną przeważać, wiązać i wywoływać stres, staną się obciążeniem emocjonalnym, które obciąża i uszkadza śledzionę.

Te zaburzone programy objawiają się na poziomie odporności. System immunologiczny przejawia niezdolność odkrycia właściwej przyczyny problemów i rozpoczęcie usuwania z organizmu patologicznej infekcji. Organizm nie potrafi rozróżnić zdrowych komórek od zdrowych, nie jest w stanie wytworzyć komórek cytotoksycznych. Zamiast tego pojawia się agresja na własny organ - reakcja autoimmunologiczna (stwardnienie rozsiane, autoimmunologiczne zaburzenie pracy tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów, celiakia,...). Zaburzenia odporności do walki z wirusami i innymi infekcjami wewnątrzkomórkowymi i mikroorganizmami patogennymi powstają właśnie w śledzionie. Dlatego oczyszczanie śledziony jest fundamentem wszystkich działań detoksykacyjnych.

 

   
   

Śledziona jako centrum odporności

brzuch organy1Śledziona nie tylko filtruje krew, ale jednocześnie jest największym i najważniejszym narządem limfatycznym w naszym ciele, który reguluje odpowiedziami immunologicznymi człowieka. Białą miazga śledziony to największy węzeł chłonny, który zbudowany jest ze sznurów tkanki limfatycznych z limfocytami i komórkami dendrycznymi, które skupiają się wokół krwionośnych naczyń wejściowych. Nazywa się to okołotętniczym skupiskiem limfatycznym. Sznury tworzą węzły i pęcherzyki limfatyczne, w których znajdują się głównie limfocyty B. W obszarze przejściowym między białą i czerwoną miazgą występuje ogromna ilość antygenów, które niosą informacje o toksynach i infekcjach ze wszystkich zakątków naszego organizmu. Tu odbywa się wymiana informacji, tu jest kluczowe miejsce niezwylke skomplikowanego sterowania i regulacji odpowiedzi immunologicznych dla całego ciała. Tu reguluje się procesem dojrzewania wytworzonych w szpiku kostnym komórek odpornościowych i ich uwalniania do krwi. Te procesy nadzorowane są przez ośrodkowy układ nerwowy z którym połączona jest za pomocą wegetatywnego układu nerwowego. Jednocześnie śledziona jest swoistym bankiem danych, swoistym magazynem pamięciowych komórek odporności. To te komórki są aktywowane przy ponownym spotkaniu z infekcją, dzięki czemu odpowiedź immunologiczna następuje szybciej i skuteczniej. Jesli ten bank zostanie obciążony toksynami, wówczas mamy do czynienia z niezdolnością radzenia sobie z powszechnymi infekcjami. Objaw ponawianych infekcji bakteryjnych i wirusowych - zarówno u dzieci, jak i u dorosłych - wskazuje na problemy śledziony.

 

Istotną rolę śledziona odgrywa również w tzw. odporności nieswoistej. Przepływ krwi przez struktury filtrujące spowalnia go a tym samym prowadzi do usuwania bakterii i innych mikroorganizmów. Szczególnie ważny mechanizm w infekcjach np. paciorkowcami z którymi komórki odpornościowe walczą słabiej. Jeśli śledziona będzie uszkodzona przez toksyny może dojść do tzw szoku septycznego wskutek namnożenia się w śledzionie bakterii patologicznych i zatrucia krwi. Zakażenie krwi prowadzi do uszkodzenia ważnych dla życia narządów i zazwyczaj kończy się śmiercią.

 

   
   

Co najczęściej szkodzi śledzionie?

Praktyka medycyny detoksykacyjnej wskazuje, że najbardziej śledzionę upośledzają mikroorganizmy patogenne i wytwarzane przez nie toksyny, czyli wg klasyfikacji toksyn - toksyny mikrobiologiczne. One najczęściej atakują same komórki odpornościowe, przedostają się do śledziony i zaburzają odpowiedź immunologiczną. Spośród wirusów najczęstszym intruzem są herpeswirusy (opryszczka), retrowirusy (np HTLV), adenowirusy, measles virus(odra), mumps virus (świńka), enterowirusy( Heinego Medina, Coxsackie - cukrzyca) rubella virus (różyczka).

Spośród infekcji bakteryjnych najgroźniejsze dla śledziony są bakterie wewnątrzkomórkowe (tu najczętszymi są Borrelia i krętki blade - Treponema) Krętki te dosyć łatwo przenikają do różnych komórek, potrafią skutecznie się zamaskować oraz tworzą ogniska w kmórkach układu odpornościowego. W dalszej kolejności w niechlubnym ""rankingu popularności"" występują riketsje, meningokoki, chlamydie.

 

Bardzo często dochodzi do przenikania infekcji patologicznych do śledziony z watroby i z układu pokarmowego, ponieważ są one połączone obiegiem krwionośnym wrotnym. I tu najczęściej notujemy infekcje Salmonellą, Listerią, paciorkowcami. Groźne są też pasożyty krwi a także Toksoplasma, Leishmanie.

Spośród innych grup toksyn, zagrażających śledzionie, musimy wymienić toksyny chemiczne (pestycydy, bifenyle, chlorki winylu, mykotoksyny, z metali: rtęć i kadm.

tabletka3

Szczególnie groźna dla śledziony jest również spora grupa leków, wśród których najgroźniejsze są kortykosteroidy stosowane - o ironio - do ""leczenia"" chorób autoimmunologicznych a także obecne w wielu niewinnych maściach i specyfikach dermatologicznych. Więcej o kortykosteroidach TUTAJ)

   
   

Wnioski

1) Podstawą zachowania zdrowia jest dobra odporność organizmu. Wszak codziennie wraz z pożywieniem, wdychanym powietrzem i poprzez skórę wnika do organizmu wiele toksyn i wcale nie musi to oznaczać infekcji. Zdrowy, silny układ odpornościowy pozwala nam je zwalczyć. Jednak każdy z nas na coś chorował, wiele obciążeń toksycznych otrzymaliśmy już w łonie matki. Warto więc pamiętać, że tzw. ""wyzdrowienie z choroby"", które zazwyczaj objawia się zanikiem objawów chorobowych po interwencji farmakologicznej lekarza, wcale nie oznacza pozbycie się zagrożeń na przyszłość.

Należy infekcję zdusić do końca, usnąć pozostałe, być może ukryte i osłabione ogniska toksyny, która nas zaatakowała. Szczególnie w przypadku chorób i infekcji wymienionych w powyższym akapicie. Wiele toksyn a szczególnie inteligentnych mikroorganizmów opanowało róznorakie techniki samoukrywania się przed układem odpornościowym. Osobie tylko wydaje się, że jest zdrowa i silna, natomiast toksyny dalej namnażają się, wytwarzają swoje toksyczne dla tkanek substancje i powoli przygotowują się do zaistnienia sprzyjających okoliczności do powtórnej, już bardziej skutecznej dla siebie inwazji.

Po każdej z wyżej wymienionych infekcji, bezpośrednio i trwale uderzających w centralny narząd naszej odporności, należy zastosować terapię oczyszczającą, która ""posprząta"" to wszystko, czego nie zrobiły leki i wzmocni nasz układ odpornościowy, osłabiony po infekcji. To jest podstawowa czynnośc higieny osobistej tak, jak umycie rąk przed jedzeniem. Taką usługę oferuje każdy gabinet medycyny detoksykacyjnej.

 

2) Zalecamy szczególną ostrożność w przyjmowaniu leków sterydowych (hormonalnych), które są w Polsce nadużywane przez lekarzy. Ta silna presja ludzi i kas chorych na szybkie i skuteczne ulżenie w bólu i pozbycie się objawów danej jednostki chorobowej sprawiają, że lekarze, choć świadomi konsekwencji, podają swoim pacjentom to, czego oni oczekują.

 

3) Na codzień spotykamy w swoim otoczeniu ludzi przesadnie zatroskanych, agresywnych, wiecznie zamyślonych i mających trudności w podejmowaniu czasem prostych decyzji bądż pazernych na różne dobra, awans zawodowy, wręcz pracoholików. Warto im po prostu podpowiedzieć, że jest rozwiązanie ich problemów i że to wiąże się z ich śledzioną, którą muszą lepiej chronić i oczyścić. Warto ""posprzątać"" w swoim otoczeniu, bo pewne niepotrzebne sytuacje nerwowe psują nam humor a gdy się powtarzają tworzą stres, który w nas uderza już bezpośrednio.

 

4) Każda terapia detoksykacyjna musi rozpoczynać się od oczyszczenia śledziony i wzmocnienia układu limfatycznego i nerwowego. Rozbijanie ognisk w procesach oczyszczających wywołuje infekcję a wraz z nią często gorączkę, osłabienie, bóle. Na takie działania organizm musi być przygotowany.

 

5) Nie należy lekceważyć częstych powtarzających się infekcji, zwłaszcza u dzieci. Zazwyczaj tłumaczymy to zmiana pogody, zmianą środowiska po powrocie do szkoły z wakacji. Jest to sygnał, że w organiźmie dziecka tkwią toksyny, które osłabiają układ immunologiczny. To samo dotyczy alergii. Wiele alergii daje się usunąć po usunięciu toksyn, które są ich przyczyną i tkwią w organiźmie człowieka, nieraz od urodzenia.