Dolegliwości
mnu dolegliwosci a detoksykacja    
         
   

ŹRÓDŁA DOLEGLIWOŚCI CHOROBOWYCH 

Można je podzielić w zasadzie na 4 grupy:

1) Różnego rodzaju uciążliwości, powikłania i cierpienia spowodowane wypadkiem, bądź ingerencją chirurgiczną.


bandaz1Tu można wymienić urazy w wypadkach komunikacyjnych, oparzenia, odmrożenia, naświetlenia promieniowaniem szkodliwym, amputacje i rekonstrukcje chirurgiczne, urazy skóry i narządów wewnętrznych spowodowaniem wniknięciem obcego ciała lub oddziaływaniem ekstremalnych temperatur lub sił czy związków chemicznych. Jeśli w wypadku uniknęliśmy najgorszego - śmierci - to jednak leczenie chirurgiczne zawsze pozostawia istotne ślady nie tylko estetyczne, lecz często istotnie wpływające na funkcje i procesy biologiczne w naszym ciele.

Osobną grupą dolegliwości są te po amputacji kończyny lub jakiegoś organu wewnętrznego. Te zmiany to usunięcie narządów lub części tkanek, które jeśli nawet się odbudują, to jednak pozostawią wewnętrzne i zewnętrzne blizny i trwałe zaburzenia funkcjonalne w tkankach. Dlatego też toksyny, które codziennie wchłaniamy wraz z pożywieniem, wdychanym powietrzem lub przez skórę łatwiej mogą się ""gdzieś przyczepić"" mówiąc kolokwialnie, bowiem w ciele pozostały blizny, nieprawidłowości w ukrwieniu lub w gospodarce limfatycznej konkretnych tkanek, dotkniętych skalpelem lub naruszonych przez ciało obce lub poprzez zewnętrzne oddziaływanie fizyczno-chemiczne.

Do tej grupy można również włożyć wszelkie plomby dentystyczne - zarówno te almagamatowe, jak i ceramiczne a także wszelkiego rodzaju implanty. Wnoszą bowiem do organizmu obcą chemię i metale, które z biegiem lat będą wypłukiwane i wykruszane i w ten sposób będzie obciążany układ pokarmowy, układ nerwowy i narządy wewnętrzne.

Szczególny rodzaj zagrożeń niosą różnego rodzaju szczepionki. (więcej w rozdziale o szczepionkach)

 

   
   

2) Różnego rodzaju problemy zdrowotne spowodowane nagłym i intensywnym urazem psychicznym,

szok1intensywnym stresem, które prowadzą do depresji, nerwic, bezsenności. Takie ""uderzenia"" natury psychicznej mają najczęściej miejsce po utracie pracy, utracie kogoś bliskiego, traumatycznym wydarzeniu, wypadku lub złej wiadomości. Jeśli siła tych emocjonalnych doznań jest duża, wówczas w podświadomości zapisuje się pewien toksyczny obraz w postaci psychocyst lub toksyn miazmatycznych. Zostaje on w człowieku do końca życia i negatywnie oddziaływuje na podświadomy stres (długotrwały, patologiczny skurcz tkanek mięśniowych, który zaburza lokalnie gospodarkę płynami ustrojowymi), który ujawnia się w reakcji na różnorodne sytuacje i reakcje w codziennym życiu.

 

   
   

3) Urazy i upośledzenia nabyte w łonie matki,

plod1z którymi się człowiek rodzi. Jest kilka grup tych obciążeń, które implikują cierpienia i dolegliwości chorobowe, nieraz na całe życie. Wśród najważniejszych można wymienić:

- uszkodzenia kodu genetycznego płodu z różnorakich przyczyn,

- wniknięcie toksyn rodziców do ciała płodu w trakcie ciąży, spowodowane brakiem higieny osobistej rodziców lub brakiem świadomości zagrożeń ze strony rodziców, bądź nałogi, zła dieta, stresy dnia codziennego rodziców

- nie wyleczone choroby rodziców, głównie matki przed zajściem w ciążę, problemy z uzębieniem i wszelkiego rodzaju infekcje w trakcie ciąży,

- błędy żywieniowe w rodzinie, często sięgające kilku pokoleń wstecz,

- błędy w trakcie porodu

- infekcje mikrobiologiczne podczas porodu

- stres pourodzeniowy niemowlaka wynikły z zastosowania nie naturalnych procedur porodu, różnych technik i praktyk stosowanych podczas porodu, odłączenia od matki po porodzie

- szczepienia , a właściwie to toksyczna zawartość chemiczna i biologiczna szczepionek, wynikająca z technologii składu i wytwarzania tych specyfików, które oddziaływują na noworodka, który nie posiada wykształconego układu odpornościowego

 

   
   

4) Niehigieniczny tryb życia i żywienia

flejtuchyoraz chemia i mikrobiologia wchłaniana z żywnością, lekarstwami, zawarta w szczepionkach, w kosmetykach oraz na stanowiskach pracy. Osobnym źródłem dolegliwości, które nas dopadają zazwyczaj po latach, są używki, które przyjmujemy nałogowo: alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze, napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające dosładzane, słodycze. W rozdziale o toksynach opisano bardziej szczegółowo kolejne grupy toksyn. Wiele chorób i infekcji pozornie wyleczonych pozostawia w organiźmie trwały ślad, który medycyna akademicka nazywa powikłaniami pochorobowymi lub skutkami ubocznymi terapii. Są to jednak różne formy toksyn ""doskonale"" nadal funkcjonujące w naszym organiźmie, które zoptymalizowały swoją strategię przetrwania i czekają na sprzyjające warunki do ekspansji. Taka ekspansja objawia się nawrotem infekcji pierwotnej lub chorobą wtórną, pozornie nie związaną objawami oraz przyczynami z poprzednią infekcją i może wystąpić nawet po kilkudziesięciu latach. W ekstremalnej komplikacji następuje zgon.

 

   
   

CO OFERUJE MEDYCYNA DETOKSYKACYJNA?

 Medycyna detoksykacyjna stawia przede wszystkim na szeroko i nowocześnie rozumianą profilaktykę zdrowotną, dostosowaną do nowych zagrożeń pokoleń Europejczyków przełomu XX i XXI wieku. Z drugiej strony ma przed sobą medycynę tradycyjną z jej katalogiem procedur farmaceutycznych dyktowanych przez firmy ubezpieczeniowe i farmaceutyczne oraz z tendencyjnym i instrumentalnym kształceniem studentów medycyny i pielęgniarstwa.

Tak samo, jak zdrowie, tak i jego zachwianie, objawiające się dolegliwościami, traktuje holistycznie, rozważając różnorodne, czasem dalekie od powszechnie uznawanych za odpowiedzialne, deregulacje w organiźmie człowieka. Niniejszy rozdział będzie poświęcony najbardziej powszechnym dolegliwościom trapiących Polaków i opiniom i wnioskom, ktore wobec tych przypadłości stawia medycyna detoksykacyjna.

Medycyna detoksykacyjna proponuje własne terapie również w trudnych sytuacjach infekcji i ciężkich dolegliwości. Nikt jednak nie może gwarantować, że wieloletnie zaniedbania higieniczne i nagromadzenie toksyn i skutki toksyczne tych kumulacji zostaną usunięte w krótkim czasie. 

   
         
     

 

 

WSTĄP PO ZDROWIE