Parazytologia i parazyty
mnu Pasozyty    
         
   

PARAZYTOLOGIA

Jest to nauka akademicka, zajmująca się badaniem pasożytnictwa (czyli antagonistycznego współżycia różnych organizmów w danym ekosystemie). Wprowadza ona różne klasyfikacje tych organizmów. Te podziały są uwarunkowane historycznie, nie są stabilne i różnią się na poszczególnych kontynentach. Gwałtowny rozwój elektronicznych i komputerowych narzędzi pomiarowych spowodował równie burzliwy rozwój wiedzy mikrobiologicznej. Mikrobiologia molekularna z końcem lat dziewięćdziesiątych XXw (a więc zaledwie 20 lat temu) odkrywa coraz to nowe obszary wiedzy o tych "żyjątkach", łamiąc dotychczasowe schematy pojęciowe, systematykę klasyfikacji i wiedzę o genezie tych organizmów.

Na nasz użytek będziemy posługiwać się podziałami, które są pochodną metod oczyszczania, które udało się opracować medycynie detoksykacyjnej, jako że nikt nie jest w stanie ogarnąć całości i znaleźć adekwatne antidotum na wszystkie przypadłości, z którymi zgłaszają się pacjenci.

   
     

Co to są parazyty?

obleniec2Generalnie ujmując, parazyty (inaczej pasożyty) to organizmy, które uzyskują korzyści kosztem organizmu gospodarza. Jeśli nasz organizm został dotknięty taką infekcją pasożyty mogą korzystać z naszego pokarmu i/lub jego składnikami - zubażając go i zakłócając nasz metabolizm, mogą żywić się naszą krwią, czy też żywić się komórkami i tkankami naszego organizmu.

Pasożytnicza forma współistnienia jest bardzo rozpowszechniona w przyrodzie. Parazyty, jako istoty o rozwiniętym życiu społecznym i wzajemnych relacjach osobniczych, mogą i stosują nieraz bardzo przebiegłe, wręcz niewiarygodne techniki walki z gospodarzem, którego kolonizują. Mogą bardzo znacząco wpływać na zachowanie ofiary bądź to poprzez oddziaływania hormonalne a nawet trwałą ekspresję genową. Nauka opisuje wiele "dziwnych, samobójczych" zachowań w świecie zwierząt, kiedy to ofiara jest sterowana przez żyjącego w niej pasożyta w taki sposób, aby pozwoliła dać się pożreć napastnikowi tylko po to, aby ów pasożyt mógł przejść do kolejnego cyklu życiowego i kolejnej fazy rozwoju w ciele innego zwierzaka.

kot toxo

Taką inteligencję ujawnia niezwykle popularna w naszym społeczeństwie Toxoplasma gondii. Tak się dzieje z myszą, której mózg został zainfekowany tym pasożytem. Beztrosko, z "wyłączonym strachem" i odruchami ucieczki żeruje sobie na terenach łowieckich kotów po to tylko, aby owa toxoplasma mogła przejść do jelit tego drapieżnika wraz ze swym nosicielem w mysim futerku. A później nasze miluśkie koty tulą się do nas, ocierają, liżą, abyśmy się stali kolejnym elementem strategii pozyskiwania nowych terytoriów tego pierwotniaka.

Niewielu właścicieli a szczególnie pań wie o tym, że kot z natury indywidualista i samotnik - w momencie, gdy okazuje właścicielowi szczególną pieszczotliwość, powinien budzić zaniepokojenie. Człowiek naiwnie przypisuje zwierzakowi wyższe uczucia, czułość, społeczne zachowania - a to tylko inteligencja pierwotniaka, który zaatakował mózg tego drapieżnika A to właśnie panie, szczególnie w ciąży, muszą się najbardziej obawiać tego pasożyta, bo śmiertelnie zagraża dziecku, które noszą w swym łonie lub planują ciążę.

Wśród ludzi obserwuje się też wiele zachowań i cech charakteru "toksycznych", klasyfikowanych przez etykę i prawo jako szkodliwe i złe społecznie, podczas gdy są oni jedynie chorymi ludźmi, których psychikę i zachowania moderują toksyny. Odpowiednio wcześnie rozpoznana i leczona właściwie infekcja pasożytnicza mogłaby odmienić ich osobiste dramaty oraz często dramaty ich ofiar oraz całych społeczności ludzkich. To właśnie takich patologii mozna doszukać się u morderców, gwałcicieli, złodzieji, katów, niektórych polityków i policjantów. Parazyty mają w tym znaczący udział. Wykazano również, że infekcja pasożytnicza bywa przyczyną chorób psychicznych, np. schizofrenii.

 

Parazyty możemy więc podzielić na: pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne ( w zależności od tego, czy żerują na skórze, czy też wewnątrz organizmu).
Inny podział to:
- pierwotniaki
- obleńce i płazińce

   
   

JAKIE NARZĄDY ATAKUJĄ PASOŻYTY?

Pasożyty atakują praktycznie wszystkie tkanki i narządy swoich ofiar. Przykładowo można wymienić:
- glista ludzka. tęgoryjec - atakują jelito cienkie
- tasiemiec - przewód pokarmowy
- przywra płucna - atakuje miąższ płuc, tworząc torbiele, wrażliwe na infekcje bakteryjne
- motylica wątrobowa - pasożytuje w przewodach żółciowych wątroby i drąży kanały w miąższu wątroby; czasami przechodzą do śledziony, węzłów chłonnych
- włosień kręty - atakuje mięśnie

- pierwotniak Naegleria fowleri poprzez nos drąży kanały prosto do mózgu poprzez komórki węchowe i powoduje śmiertelne zapalenie mózgu.

- Toxoplasma gondii - zmienia w mózgu gospodarkę neurohormonalną komórek odpowiedzialnych za produkcję dopaminy, neuroprzekaźnika kontrolującego bardzo wiele aspektów naszego zachowania, wpływającego na osobowość i emocje

- Larwy tasiemca - mają zdolność pokonywania bariery krew-mózg 

 

Proponuję również o uważne wysłuchanie wykładu dr Ozimka - parazytologa 

 

   
    Medycyna naturalna od lat stosuje skuteczne zioła, które pozwalają wytępić wiele rodzajów pasożytów, głównie z układu pokarmowego. Medycyna detoksykacyjna, dzięki opanowaniu skutecznego oddziaływania na układ nerwowy człowieka, potrafi pobudzić układ odpornościowy do walki zarówno z parazytami, jak i z ich toksynami, które wydzielają w naszych tkankach. Potrafi dotrzeć do tych rejonów, do których zioła nie docierają. Skuteczne pozbycie się pasożytów może uchronić nas zarówno od ciężkich i nieuleczalnych chorób, jak i od śmierci.    
         
     

WSTĄP PO ZDROWIE