Przygotowanie do porodu - cz. 1
   mnu ciaza porod    
         
   

 Poród jest bardzo ważną chwilą w życiu każdego człowieka - i dla tego, co się właśnie rodzi i dla jego rodziców. Zawsze niesie ze sobą wiele emocji, strach, ból i radość. Tak silne emocje mogą zapisać się w podświadomości kobiety i rzutować na całe jej życie w postaci tzw toksyn emocjonalnych. Stąd potrzeba, aby być przygotowanym na tę chwilę - psychicznie i intelektualnie.
Szczególnie wiedza jest tu ważna, bowiem treści przekazywane ciężarnym w tzw. szkołach rodzenia zazwyczaj nie zawierają informacji ważnych z punktu widzenia oczyszczania organizmu z toksyn.

Niniejszy artykuł przedstawia spojrzenie na poród oczami medycyny detoksykacyjnej i został pomyślany jako pomoc dla przyszłych matek, które świadomie i komfortowo chcą przeżyć ten ważny etap swojego życia.

 

   
   

SPRZECZNE INTERESY

 

klinika poloznicza1Przekraczając bramy szpitala kobieta często staje się pasywna, całkowicie i często naiwna, zdając się na lekarza i położnych. Niestety oczekiwania i interesy obu stron, choć maskowane uprzejmością, miłą i ciepłą aranżacją wnętrza kliniki, niejednokrotnie bywają sprzeczne. Dlatego też RODZINA, a w szczególności kobieta  musi być  przygotowana do porodu, również jeśli chodzi o wiedzę o swoim ciele i o czynnościach i zabiegach związanych z porodem, które ją czekają. Na sali porodowej nie ma bowiem czasu, ani możliwości na konsultacje, rozważania, porady. Chodzi o to, aby nie zostać zmanipulowaną na zasadzie: ""...przecież Pani chce dla swego dzidziusia jak najlepiej i nie chce mu zaszkodzić ... i dlatego zgodzi się Pani z nami, że zrobimy to i to według naszego uznania"". Ciężarna musi być świadoma swoich praw i obowiązków wobec położnych. Słowa naszego uznania nie koniecznie mogą oznaczać dobrego czy najlepszego dla Ciebie i Twego dziecka. Każda kobieta dla dziecka chce najlepiej i taki argument emocjonalny przy braku jej gruntownej wiedzy jest w stanie przekonać ją do wielu wątpliwych praktyk, które dzieją się na porodówkach. NIESTETY, TAKA JEST BRUTALNA PRAWDA O POLSKICH SZPITALACH POŁOŻNICZYCH, funkcjonujących w oparciu o urzędnicze rozporządzenia NFZ. Nie jest to nachalna krytyka wszystkich izb porodowych, ale odniesienie do statystycznie częstych praktyk tam stosowanych.

Nie należy też patrzeć na położnych, jako na wroga. Proponuję postawę partnerską wobec tych, którym w ten czy inny sposób płacisz za pomoc Tobie. Ale żeby im dorównać i rozmowa była merytorycznie sensowna, trzeba mieć wiedzę, bo w doświadczeniu raczej nie można się mierzyć.

 

   
   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kobieta jest odpowiedzialna na porodówce sama za siebie i za swoje dziecko. To ważna kwestia i należy sobie ją uświadomić. Powinna dokładnie wiedzieć, jakie zabiegi będą wykonywane i dlaczego oraz jakie są aternatywy dla danego postępowania. Powinna na bieżąco współuczesniczyć w decyzjach i mieć świadomość konsekwencji wyboru takiego a nie innego wariantu. Musi znać w szczegółach problematykę porodu i jednocześnie włączyć zdrowy rozsądek.
Lekarz i położna są tylko w pracy a ona jedną z setek lub tysięcy na tej sali - coś, jak w sklepie spożywczym. Natomiast wszystko, co się zdarzy dotyczy rodzącej i jej dziecka z konsekwencjami na całe życie i w dodatku z jej odpowiedzialnością. Nieświadomość spraw lub niedouczenie nie jest wymówką a składnikiem winy w przypadku problemów i błędów w trakcie porodu i po nim - niezwykle duży ciężar psychiczny i wyrzut na całe życie.

 

   
   

PYTANIE PIERWSZE: "Czy wiesz, co to jest plan porodu?

wymaganiaZ punktu widzenia medycyny detoksykacyjnej przebieg porodu jest niezwykle istotny, więc na początek przytoczę tutaj ""Plan i wymagania odnośnie porodu"", jaki opracowała jedna z twórców medycyny detoksykacyjnej w Czechach. Plan ten opracowała i przedłożyła władzom szpitala w Pradze, gdzie urodziła swoje drugie dziecko. Dodam tylko, że z racji, że sama jest terapeutą od detoksykacji organizmu, więc oczyszczanie jej organizmu przed ciążą było u niej wzorowe. Plan ten publikuję, bo taki plan każda ciężarna powinna sobie opracować a poniższa lista może być szablonem dla własnej listy wymagań.

 

Taki wykaz należy przedłożyć do konsultacji kierownikowi placówki, w której chcesz rodzić na kilka tygodni przed planowanym terminem porodu. Z pewnością będzie żywo dyskutowany, więc każdy z jego punktów wymaga stosownych argumentów. Plan ten jest również zestawieniem tematów, które ciężarna powinna gruntownie poznać, przemyśleć i mieć wyrobione własną opinię w tym zakresie. Na to potrzeba czasu i dostępu do wiedzy. To jest Twój poważny egzamin życiowy z odpowiedzialności. Jeśli masz wątpliwości, nie musisz się bezwolnie godzić na propozycje lekarza. Zawsze możesz użyć argumentu, że zagadnienie  musisz przemyśleć, rozważyć i skonsultować. Lekarz ma przewagę wiedzy i doświadczenia, co wcale nie oznacza, że będzie chciał być PARTNEREM w tych trudnych przeżyciach. Na sali porodowej, w chwilach bólu i emocji, nie będzie czasu na przemyślenia. Swoich decyzji i wyborów MUSISZ BYC PEWNA dużo wcześniej.

 

   
    Plan porodu nie jest naszym wymysłem, a wynika z obowiązującego od 8 kwietnia 2011 r. prawa, dotyczącego standardu opieki okołoporodowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259)

W interecie znajdziesz również inne szablony planu porodu, jednak w poniższym uwypuklono sprawy nas interesujące, a mianowicie wpływ na poród zagrożeń toksynami. Zawsze możesz dopisać swoje wymagania odnośnie np. prysznica, filmowania akcji porodowej, obecności niedojrzałych studentów albo innych luksusów, za które pewnie będziesz musiała dodatkowo zapłacić. Przejdźmy zatem do naszego planu porodu:

 

   
   

 Plan i wymagania odnośnie porodu:

 

A: W ciągu całego okresu pobytu w szpitalu proszę o:
1) Podawanie szczegółowych informacji o wszystkich podejmowanych czynnościach a w szczególności o konieczności podania określonych leków u mnie i u dziecka
2) Nie życzę sobie żadnej ingerencji bez mojej zgody u mnie i u dziecka

 

B: W trakcie pierwszej fazy porodu oczekuję:
1) Poród naturalny bez żadnych interwencji zewnętrznych o ile nie dojdzie do poważniejszych komplikacji
2) Nieprzyśpieszanie porodu, aby przebiegał swoim naturalnym harmonogramem
3) Nie życzę sobie żadnych leków na przyśpieszanie porodu ani na uśmierzanie bólu
4) W żadnym wypadku nie życzę sobie przerywania błon płodowych
5) Proszę o jak najbardziej intymne warunki na sali porodowej
6) O ograniczenie monitorowania dzidziusia na czas niezbędnie potrzebny
7) O aplikowaniu lewatywy zdecyduję w zależności od aktualnej sytuacji
8) Badań wewnętrznych jak najmniej - tylko te konieczne
9) Możliwość picia w przypadku długo trwającego porodu i drobnego jedzenia

 

C: W trakcie drugiego okresu porodu proszę o:
1) Możliwość wyboru pozycji do parcia i możliwość zmiany jej a jeśli nie będzie to możliwe, proszę o rodzenie w pozycji półsiedzącej, jak najbardziej prostej
2) Chcę, by faza parcia przebiegała swobodnie bez limitów czasowych
3) Życzę sobie, aby ewentualne nacięcie wykonano tylko w razie konieczności i tylko po mojej zgodzie

 

D: Po porodzie proszę o:
1) Przecięcie pępowiny dopiero po ustaniu tętna
2) Położenie dzidziusia na moim brzuchu od razu po porodzie i o przeprowadzenie badania dzidziusia na moim brzuchu; chcę go trzymać czekając na wydalenie łożyska
3) Chciałabym urodzić łożysko spontanicznie przez pobudzanie ssaniem dzidziusia
4) Jeśli nie będzie ważnych przeciwskazań zdrowotnych chcę, aby dziecko było ze mną cały czas podczas pobytu w szpitalu
5) Chcę być przy wszystkich badaniach i nie życzę sobie jakichkolwiek szczepień dziecka po urodzeniu, przy najmniej do czasu, aż ukończy minimum 6 tygodni

6) Nie życzę sobie, aby moje dziecko było czymkolwiek dokarmiane bez mojej wiedzy i zgody

7) Nie życzę sobie, aby dziecko było myte komercyjnymi kosmetykami, a jedynie czystą ciepłą wodą

8) Nie życzę sobie udziału we wszelakich promocjach i usługach różnych firm, oferujących przy okazji mojego porodu swoje wyroby dla niemowlaków, kosmetyki i odżywki

 

   
   

Twarde słowa, zapewne psychologicznie trudne do wyartykułowania przez nastoletnią pierwiastkę wobec "autorytetu" i doświadczenia lekarza i położnej. Ale TAK TRZEBA dla dobra Twojego a przede wszystkim dziecka. W takiej rzeczywistości żyjemy, że o swoje prawa trzeba się UPOMINAC a nawet POSTAWIĆ!

 

W kolejnej części opiszemy kolejne podpunkty tej listy, aby przybliżyć sens kolejnych postulatów.

 

   
    Czytaj dalej TU    
         
       

WSTĄP PO ZDROWIE