Oczyszczanie
  mnu oczyszczanie    
         
   

NOWE CZASY _ NOWE ZAGROŻENIA

   
   

ludek toksynyWspółczesna rzeczywistość i technologie przemysłowe drugiej dekady XXI wieku zmieniły mikrobiologiczne i chemiczne środowisko życia człowieka.

Z jednej strony - dzięki  postępowi medycyny akademickiej (alopatycznej) opartej na farmakologii i chirurgii - przy znaczącym wsparciu elektroniki, automatyki i informatyki - przedłużył się średni wiek życia człowieka. Okazuje się jednak, że wspierana ogromnymi środkami finansowymi ta dziedzina wiedzy wobec chorób przewlekłych staje się bezradna. Współczesne pokolenia stoją przed nowymi olbrzymimi wyzwaniami na skalę średniowiecznych zaraz pustoszących Europę. Nazywa się je chorobami cywilizacyjnymi, takie jak choroby krążenia, nowotwory, choroby układu nerwowego, choroby psychiczne, alergie i egzemy. W dodatku wykształciła się lekoodporność wielu toksyn - szczególnie mikrobiologicznych, z którymi w XX wieku walczono za pomocą antybiotyków.

Choroby przewlekłe, a szczegolnie te nowe - cywilizacyjne, stają się coraz bardziej powszechne a śmiertelność zaczyna dorównywać dżumie. Na tym podłożu w połowie ubiegłego wieku ukształtowała się i odtąd burzliwie rozwija nowa dziedzina wiedzy i praktyki prozdrowotnej, która nazywa się medycyną detoksykacyjną. Pierwotnie - w XX wieku - obiektem zainteresowania detoksykacji było usuwanie lub łagodzenie skutków ataku za pomocą broni chemicznej. To wojsko w pierwszej wojnie światowej i w kolejnych wojnach użyło broni masowego rażenia od chemii po bombę atomową i broń biologiczną i przez wiele lat od ataku, ludność, która przeżyła, musiała nosić w swoich rodzinach ciężary skutków biologicznych i cierpienia. Później, do katalogu usług detoksykacyjnych weszły również terapie odwykowe po wszelkich zatruciach alkoholowych, dopalaczami. lekarstwami i antybiotykami oraz terapie odtruwające po kontakcie człowieka z innymi truciznami chemicznymi w przemyśle i rolnictwie. Lata 80-te to rozwój przemysłu i zastosowań coraz to nowych i nieznanych nowych związków chemicznych - również w lecznictwie ludzi i zwierząt, w uprawach roślin i hodowli zwierząt , w przetwórstwie żywności - szczególnie tej zaawanoswanej przemysłowo. Te nowe zjawiska zaczęły generować nowe nieznane zagrożenia toksycznym wpływem na zdrowie człowieka, bo NIKT NIE PROWADZIŁ BADAŃ DŁUGOOKRESOWYCH SZKODLIWOSCI TYCH SUBSTANCJI biologicznych i chemicznych w pożywieniu oraz w lekarstwach. Zastosowanie w drugiej połowie XX wieku przemysłowych technologii w rolnictwie i przetwórstwie, zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz modyfikacji genetycznej, wprowadzenie do nasion obcych nie trawionych i karcerogennych białek, masowe stosowanie antybiotyków i stymulacji hormonalnej u zwierząt, ZMIENIŁY BIOLOGICZNĄ ZAWARTOSC NASZYCH POKARMÓW, pomimo, że nazwy pozostały te same. Ta katastrofalna sytuacja dla biologicznej kondycji człowieka pogłębia się, bowiem światowi potentacji ekonomiczni dążą do wprowadzenia zabójczej dyktatury TTIP.

 

   
    W tej sytuacji medycyna detoksykacyjna proponuje oczyszczanie organizmów z toksyn jako środek do polepszenia kondycji zdrowotnej ludzi, którzy zmuszeni są do życia w takich a nie innych warunkach, kupować takie a nie inne - nie koniecznie ekologiczne - pożywienie, bo ludziom brakuje świadomości zagrożeń lub istnieją bariery ekonomiczne. Oczyszczanie organizmu z toksyn to również jedyny sposób, aby trwale pozbyć się istniejącej w organiźmie infekcji, np. bakterii borelii, chlamydii, pasożytów    
         
       

WSTĄP PO ZDROWIE