ANATOMIA
  mnu o anatomii    
         
   

WSTĘP

Aby zrozumieć proces niszczenia naszego organizmu przez toksyny, należy najpierw zapoznać się z jego budową - przynajmniej w takim zakresie, jaki jest potrzebny dla ogarnięcia specyfiki działania procesów detoksykacji. Chodzi o specyficzne podejście do anatomii i fizjologii uwypuklające wpływ obecności toksyn róznego rodzaju w naszym ciele. Nasze ciało jest zanurzone w morzu różnorakich mikroorganizmów, pyłków, związków chemicznych, pasożytów. Ktoś wyliczył, że w samych jelitach człowiek dorosły posiada ok 5 kg róznych bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów. Zdrowy, silny organizm żyje z nimi w symbiozie. Niektóre jednak są podstępne i agresywne - dlatego nazywamy je toksycznymi. 

Potrzebna jest również wiedza o samych toksynach, które nas atakują i jak reaguje nasz układ odpornościowy na ich obecność, Pragniemy popularyzować tę ogromną wiedzę, gromadzoną przez wieki, w taki przystępny sposób, aby każdy Czytelnik mógł wyciągnąć z treści samodzielne wnioski dla przeanalizowania swojej sytuacji zdrowotnej. Współczesna rzeczywistość i środowisko naszej egzystencji na ziemi wymagają zmiany zasad HIGIENY OSOBISTEJ CZŁOWIEKA a ta zmiana nie jest możliwa bez podniesienia samoświadomości i posiadania odpowiedniej wiedzy.

Niestety nie uczą tego na lekcjach biologii, ani na współczesnych wykładach wydziałów  lekarskich, gdyż medycyna alopatyczna (czyli ta współczesna, zachodnia) skoncentrowała się nie na naturze a na dyktacie przemysłu farmaceutycznego i interwencji chirurgicznej. 

   
   

HOLISTYCZNE PODEJSCIE DO ANATOMII DETOKSYKACYJNEJ

Medycyna detoksykacyjna broni się przed dzieleniem zaburzeń zdrowia według diagnozy. Podstawą myślenia o terapiach oczyszczających jest spostrzeżenie, że przyczyną wszelkich dolegliwości są toksyny, znajdujące się w naszym organiźmie, w układach, tkankach i komórkach. Medycyna detoksykacyjna traktuje organizm jako spójną jedność, w której poszczególne organy i układy współpracują ze sobą i są od siebie zależne. Akademia proponuje trochę inne spojrzenie na zagadnienie choroby niż medycyna akademicka. Nie operuje bowiem pojęciem ""jednostka chorobowa"". Ono dla terapeuty nie istnieje. Nie oznacza to wcale, że kwestionuje lub wręcz kontentuje potrzeby klasyfikacji i porządkowania w sferze poznania. Medycyna detoksykacyjna przedstawia budowę ciała tak, aby było oczywiste, że wszystkie jego elementy współpracują ze sobą i są od siebie zależne. Żyjemy jednak w świecie diagnoz, więc zmuszeni jesteśmy budować połączenie pomiędzy światem chorób i ich akademicką klasyfikacją a światem toksyn i rzeczywistością ich oddziaływań na organizm. Jest ono jednak tylko narzędziem translacji - nie narzędziem poznawania rzeczywistości.

   
   

Pragniemy tutaj publikować materiał w języku zrozumiałym dla przeciętnego Internauty tak, aby Ci bardziej dociekliwi z Państwa mogli być inspirowani do dalszych studiów i poszukiwania wiedzy samodzielnie.

   
   

TRZY ASPEKTY ANATOMII DETOKSYKACYJNEJ

Rozpoczniemy od tego, że nasze ciała składają się z trzech elementów :
- materii,
- energii,
- informacji

Holistyczne podejście do natury człowieka uwzględnia również aspekt jego duchowości, jednak ta dziedzina wiedzy pozostaje w pewnej "izolacji" w różnych żyjących współcześnie kulturach i tradycjach - głównie religijnych, które "specjalizują się" w tych zagadnieniach. Póki co, współczesna medycyna detoksykacyjna nie sięga w te rejony wiedzy dla implementacji swoich metod oczyszczania organizmu z toksyn.

Pierwszy z tych elementów jest najbardziej poznany i opracowany głównie przez współczesną medycynę akademicką. Wiedza o dwóch pozostałych dziedzinach przez wieki była przechowywana w różnych kulturach świata (głównie w kręgach medycyny Wschodu) w postaci alternatywnych metod leczenia i począwszy od II połowy XX wieku zaczyna w cywilizacji Zachodu wkraczać w zakres zainteresowań badań naukowych i współczesnej praktyki medycznej. Przyczynił się do tego niewątpliwie rozwój technologii komputerowych, informatycznych oraz nauk matematyczno-fizycznych, króre stały się podstawą nowych technologii i technik badawczych. Wielowiekowa wiedza Wschodu zaczyna powoli uzyskiwać potwierdzenie w wynikach prac współczesnych mikrobiologów i biochemików.

   
         
       

WSTĄP PO ZDROWIE