Metoda dr J. Jonasza
mnu MetodaJonasza    
         
   

jonasz W Europie od kilkunastu lat możemy śledzić odkrycia czeskiego lekarza Josefa Jonase. Jego teoria i praktyka dotyczy oczyszczania organizmu z toksyn. Ciało ludzkie jest w coraz większym stopniu zagrożone toksynami ze środowiska. O ile w minionych epokach były to głównie pasożyty i mikroorganizmy, obecnie dochodzą do tego chemia spożywcza, metabolty powstające z przetworzonego jedzenia (gluten, kazeina), antybiotyki, hormony, GMO i pestycydy z żywności oraz toksyny emocjonalne ze stresem w roli głównej.


Zasada detoksykacji organizmu dr Jonasza jest jasna i prosta: Każde zaburzenie zdrowia przebiega na kilku poziomach. Może mieć w nim udział: psychika, układ nerwowy,układ odpornościowy, metabolizm, geny.
Żadne z zaburzeń zdrowia nie jest wywołane obecnością tylko jednej toksyny. Zawsze jest to zespół kilku czynników. W celu przywrócenia zdrowych funkcji organizmu, musimy usunąć wszystkie toksyny. Ponieważ przenikanie i tworzenie toksyn w naszych ciałach jest ciągłe, raz rozpoczęte oczyszczanie musi przebiegać w miarę systematycznie.

 

Nasze organizmy są doskonale przygotowane do ciągłego i samoistnego odtruwania. Nerki usuwają substancje trujące, które spożywamy lub które wytworzył sam organizm i toksyny w nim funkcjonujące. Rozłożone substancje są wydalane za pomocą układów moczowego, oddechowego, skóry i jelit, ale mimo całej doskonałości ciała, dochodzi do kumulacji niektórych toksyn. Tylko niewielu ludzi posiada na tyle sprawny system naturalny samooczyszczający, by ich organizmy mogły sprawnie funkcjonować 100 i więcej lat. Pozostali kumulują toksyny już od dzieciństwa, co stopniowo prowadzi do chronicznych problemów zdrowotnych.

 

Powszechna edukacja zdrowotna pomija zupełnie tę strefę poznania, zostawiając większość społeczeństwa w stanie "błogiej niewiedzy". Ludzie, którzy nie są świadomi zagrożenia i odpowiednio wcześnie nie podejmują działań profilaktycznych, zmierzają szybko do bycia klientami przemysłu farmakologicznego i metod inwazyjnych leczenia.

 

Najbardziej rewolucyjną teorią dr Josefa Jonase jest teoria ognisk mikrobiologicznych. Dotyczy bakterii, wirusów, prionów, pasożytów i uważa je za najbardziej znaczące źródła toksyn.
Ogniska mikrobiologiczne to otoczkowe infekcje, które znajdują się w błonach śluzowych lub pod nimi i mogą być zlokalizowane praktycznie wszędzie, w każdym organie i układzie. Jak sama nazwa mówi, ""otoczkowe ogniska"" mają swoje dwa źródła:
1) Otoczka powstaje najczęściej w obecności śluzu, a więc produktów przemiany materii (mąki, mięsa, tłuszczu, cukru, mleka (kazeina, mucyna). Im dłużej śluz przebywa w organiźmie, tym wytworzy trudniejszą do usunięcia (bardziej patologiczną) pokrywę dla bakterii. Otoczki bardzo często powstają w miejscach zdegenerowanej tkanki (np. wskutek długotrwałego skurczu wywołanego stresem lub zdeformowanej po interwencji chirurgicznej), gdzie zaburzona jest gospodarka płynami i odżywianie komórek
2) Drugim źródłem są toksyny (np. bakterie), które pokonują bariery ochronne organizmu i wnikają do wnętrza ciała, czyli wywołują infekcję. Infekcje występują już w życiu płodowym, gdzie dostają się do organizmu dziecka z płynami ustrojowymi matki lub w trakcie porodu, gdy dziecko przechodzi przez zainfekowane drogi rodne matki.

Otoczki stanowią miejsce ukrycia przed układem immunologicznym i antybiotykami, miejsce egzystencji oraz produkcji toksyn wtórnych - produktów przemiany materii kolonii bakteryjnych, wydalanych przez otoczkę do organizmu i rozprowadzanych wszędzie wraz z płynami ustrojowymi.

 

Kolejną wizjonerską tezą tego lekarza było stwierdzenie, że aby zwalczyć skutecznie alergię, należy z organizmu skutecznie usunąć toksyny a nie, jak głosiła doktryna oficjalna: oznaczać i unikać alergenów. On znalazł skuteczny sposób na usuwanie toksyn, będących przyczyną alergii.

 

Dekadę wcześniej zaczął głosić i skutecznie stosować w swoich terapiach oczyszczających tezę, że większość problemów jelitowych spowodowanych jest nowoczesnymi modyfikacjami żywności wysokoprzetworzonej. Głownie chodzi o gluten, kazeinę, GMO, stabilizatory, konserwanty, barwniki, słodziki. W latach 2000-1012 takie tezy były wyśmiewane i podważane w środowisku dietetyków a obecnie stają się fundamentem ich koncepcji żywieniowych.

 

salvia nowaDoktor Jonasz brał udział w opracowaniu nowej, dostosowanej do swojej koncepcji detoksykacji wersji komputerowej aparatu Volla. Pierwszą konstrukcję, zbudowaną we współpracy z czaską firmą elektroniczną, nazwano Aparatem Salvia, kolejną wersję: Acucomb. W swoim zespole zbudowano komputerową bazę danych specyficznych metrologicznych pobudzeń elektrycznych, charakterystycznych dla poszczególnych toksyn i obciążeń toksynami organów ciała, które na podobieństwo policyjnego wariografu, służą terapeucie do budowy mapy toksyn w organiźmie pacjenta. Dzięki tej metodzie pomiaru obciążeń toksynami, bazującej na biorezonansie układu nerwowego, jaki stosuje się powszechnie w wariografach (wykrywaczach kłamstw), mógł skutecznie poszukiwać i konstruować składy kolejnych preparatów do oczyszczania organizmu.

 

Doktor Josef Jonasz zbudował podwaliny do nowej dziedziny nazwanej medycyną informacyjną, która we współpracy z technikami obrazowania komputerowego  mózgu i innych części ciała, mogą pchnąć współczesną wiedzę o fizjologii organizmu i o metodach leczenia. Stosuje w terapiach detoksykacyjnych technologię, która polega na inteligentnym informowaniu i stymulowaniu układu nerwowego i odpornościowego do właściwej naturalnej reakcji na obecne w ciele toksyny.

   
         
     

 

WSTĄP PO ZDROWIE