Opinie i myśli dr Josefa Jonasza
mnu MetodaJonasza    
         
   

jonasz1 

Czeski lekarz, doktor nauk medycznych, twórca jednej z europejskich szkół oczyszczania organizmu z toksyn. Współtwórca preparatów Joalis do detoksykacji organizmu.

 

Przedstawię kilka jego znamiennych opinii i poglądów na temat stanu współczesnej higieny osobistej Europejczyków, stanu współczesnej medycyny i poziomu leczenia ludności.

   
   

"Podobnie, jak przed wiekami, ludzie doszli do wniosku, że średniowieczne niehigieniczne środowisko jest przyczyną moru i tyfusu, tak w dzisiejszych czasach doszliśmy do postawienia tezy, że trucizny, które produkuje nasza cywilizacja, mogą być przyczyną naszych dolegliwości. Ze średniowiecznym brudem poradziła sobie higiena osobista i komunalna - z cywilizacyjnymi dolegliwościami może sobie poradzić jedynie inne do nich podejście - wewnętrzna higiena naszego organizmu."

   
   

"Nauczenie ludzi, że detoksykacja to coś zupełnie innego niź terapia lekowa i że na ludzkie ciało oddziaływuje ogromna ilość toksyn, jest trudne i na pewno będzie trwać jeszcze bardzo długo..."

 

   
    "Nie tak dawno temu sensację wywołało zmapowanie ludzkiego genomu. Rozwikłanie zagadki przyniosło pewien postęp w poznaniu funkcjonowania ludzkiego organizmu, jednak nie taki, jaki ludzkość sobie wyobrażała.... W roślinach modyfikowanych genetycznie zastępuje się problematyczne części genomu innymi. W ten sposób rośliny i zwierzęta zyskują określone cechy: rosną szybciej i bardziej są odporne na niektóre choroby, lepiej przystosowują się do suszy czy wilgoci. Nie ma wątpliwości, że coś podobnego będzie praktykowane kiedyś również na ludziach. Nie oznacza to wcale, że człowiek pozbędzie się alergii, depresji, a nawet raka, który ma z genami naprawdę niewiele wspólnego"    
   

 

"... współczesna medycyna, która desperacko trzyma się paradygmatu mechanicznego funkcjonowania organizmu i jego charakteru chemicznego, nie dopuści do żadnej dyskusji. ...

Niedawno z artykułu pewnego dziekana wydziału lekarskiego dowiedziałem się, że słowo alternatywny w ogóle nie ma sensu. Argumentował to tym, że nie istnieje alternatywna matematyka i fizyka. To oczywiście prawda, ale fizyka i matematyka należą do nauk ścisłych, natomiast medycyna od zawsze zaliczana była do kategorii sztuki, a jej rozpaczliwe próby, by stała się nauką ścisłą, mijają się z celem...."

 

   
    "...należy uporać się z zaszczepioną doktryną, że na jedną chorobę przypada jeden preparat. Niestrudzenie należy wyjaśniać ludziom, że choroba to niewydolność funkcji regulacyjnych organizmu. Tę niewydolność poprzedza gromadzenie się zaburzeń. Aby udało się przywrócić porządek w organiźmie, musimy usunąć wszystkie te problemy. Potrzebujemy do tego wielu preparatów, ponieważ organizm wszedł już na nowy poziom regulacji i nie ma powodu, aby z niego zrezygnował. My musimy go do tego przekonać."    
   

 

"... jak wspominali już nasi przodkowie, oprócz diety istotna dla naszego mózgu jest energia, która płynie do niego z pięciu głównych narządów. W tychże narządach wytwarzana jest energia z pożywienia i powietrza, przy czym jest ona nasycana informacjami, pochodzącymi z naszego świata emocjonalnego. Niestety również ze świata, który zapisany jest w nieświadomości i na który nie mamy wielkiego wpływu."

   
         
    "...Dziś mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że z pomocą preparatów Joalis można pozbyć się każdej alergii na zawsze."    
         
     

WSTĄP PO ZDROWIE