Pleśnie - cz.2 Aspergillus
   mnu grzyby    
         
   

Rodzaj Aspergillus

aspergillus1Pleśń Aspergillus jest kolejnym grzybem, masowo występującym szczególnie w wilgotnych pomieszczeniach, magazynach, pywnicach, strychach, bibliotekach i archiwach. Namnaża się często na rozkładającej się roślinności i nasionach, liściach, w kompostownikach. Przyjmują postać włókien o różnym zabarwieniu od żółci po brądzowy,niebieski, zielony i czarny. Bardzo często występuje w zaniedbanych układach klimatyzacji samochodowej oraz biurowej.

 

Aspergilloza (grzybica kropidlakowa) to niestety w Polsce częsta infekcja szpitalna - do zakażeń dochodzi najczęściej po operacjach, kiedy organizm jest osłabiony a także po kuracjach antybiotykowych, po chemioterapii czy AIDS.

   
   

Przenosi się drogą powietrzną

Przenosi się zazwyczaj drogą powietrzną, stąd w zagrzybionych pomieszczeniach, nad wilgotną glebą, w powietrzu unoszą się zarodniki grzybni, które przedostają się do dróg oddechowych osób tam przebywających. Jeśli musimy pracować w takich pomieszczeniach, wówczas obowiązkiem jest użycie masek. Jest to częsty problem bibliotekarzy, archiwistów, naukowców, którzy godzinami zmuszeni są do kontaktu z tym grzybem.

Zakazić możemy się również zjadając spleśniały kęs chleba, ciasta lub innego artykułu spożywczego, przy czym zakażenie moze dotknąć nie koniecznie układ jelitowy, lecz jamę ustną, górne drogi oddechowe.

Wywołują chorobę nazywaną aspergillozą, która atakuje wiele organów. Grzyby należą do organizmów bardzo agresywnych i mogą zasiedlać wiele narządów. W pierwszej kolejności zagrożone są płuca i częstym następstwem infekcji tym grzybem jest zapalenie płuc. Pleśń ta może penetrować i przenikać do innych sąsiednich narządów (ucho, zatoki szczękowe, nosowe, oczy) a nawet wnikać do centralnego układu nerwowego. Astmy, chroniczny przewlekły kaszel, alergie to częste następstwa zakażenia tym grzybem. Aspergillus często infekuje układ naczyniowy, co prowadzi do rozprzestrzeniania się w całym ciele i do kolonizacji tego grzyba w różnych odległych od miejsca wniknięcia grzyba narządach i organach.

   
   

aspergillus2

Szczególnie groźne są toksyny wydzielane przez tą pleśń - alfatoksyny, które uszkadzają wątrobę i prowadzą do chorób nowotworowych. Z innych groźnych następstw tej infekcji możemy wymienić: zapalenie opon mózgowych, ślepota lub pogorszenie wzroku, martwica błon śluzowych górnych dróg oddechowych, krwiomocz, zapalenie wsierdzia.

Nigdy nie należy lekceważyć warunków pomieszczeń, w których przebywamy a szczególnie grzybów na ścianach, za meblami, w łazience czy pod deskami tradycyjnej podłogi. Groźne są również instalacje klimatyzacyjne w samochodach, biurach, halach przemysłowych a nawet w szpitalach, jako że polskie prawodawstwo nie przewidziało obowiązku i norm w zakresie ich regularnego czyszczenia i odkażania.

Nigdy nie należy lekceważyć warunków pomieszczeń, w których przebywamy a szczególnie grzybów na ścianach, za meblami, w łazience czy pod deskami tradycyjnej podłogi. Groźne są również instalacje klimatyzacyjne w samochodach, biurach, halach przemysłowych a nawet w szpitalach, jako że polskie prawodawstwo nie przewidziało obowiązku i norm w zakresie ich regularnego czyszczenia i odkażania.

 

   
   

Podstawą leczenia aspergillozy jest zerwanie kontaktu z tą pleśnia.

Medycyna akademicka preferuje raczej leczenie objawowe (np. odczulanie przy alergii) i farmakologiczne. W przypadku zaawansowanej postaci: grzybniaka kropidlakowego stosuje zabiegi chirurgicznego usunięcia zainfekowanych tkanek.

Z kolei medycyna detoksykacyjna znalazła sposób radzenia sobie z tego rodzaju grzybicą za pomocą preparatów i metod naturalnych.

Posiada również wrażliwe narzędzia do wczesnego wykrywania obecności tej pleśni w naszym organiźmie. Trafna diagnoza i szybka skuteczna terapia mogą oszczędzić Tobie kalectwa a nawet śmierci.