Przygotowanie do porodu - cz. 5
   mnu ciaza porod    
         
   

Czy wiesz, że wybierając swoją izbę porodową masz prawo zapytać o następujące sprawy?

porodowkaCzęść placówek położniczych w naszym kraju posiada status ""baby friendly hospital"" i zabowiązała się przestrzegać poniższych zasad. Czy Twoja wybrana placówka do nich należy? A jeśli tak, to czy zasady wymienione w deklaracji przestrzega? Czy zrobiłaś wywiad w tym kierunku?

   
   

Czy zapytałaś lekarza wprost o te sprawy? To wymaga odwagi cywilnej, ale warto!

 

A oto katalog deklaracji ""baby friendly hospital"" (szpital przyjazny dziecku):

 

1) Placówka zobowiązuje się do pisemnego opracowania strategii podejścia do karmienia i rutynowo będą z nią zapoznawani wszyscy członkowie zespołu medycznego - zapytaj, czy taki dokument posiadają

2) Placówka zobowiązuje się przeszkolić cały personel medyczny w zakresie w/w strategii

3) Placówka zobowiązuje się informować wszystkie ciężarne kobiety o zaletach karmienia piersią oraz przeprowadzić szkolenie ciężarnych w zakresie techniki karmienia piersią - czy udzielono Tobie takiego przeszkolenia?

4) Placówka zobowiązuje się umożliwić matkom rozpoczęcie karmienia piersią do pół godziny po porodzie

5) Placówka zobowiązuje się pokazać matkom sposób karmienia oraz podtrzymywania laktacji nawet wtedy, gdy są oddzielone od dziecka

6) Placówka zobowiązuje się, za wyjątkiem uzasadnionych racji medycznych, nie podawać noworodkom żadnych napojów, ani innych pokarmów oprócz mleka własnej matki

7) Placówka zobowiązuje się umożliwić matkom przebywanie 24 h razem ze swoim dzieckiem (rooming - in)

8) Placówka zobowiązuje się wspomagać karmienie według potrzeb dziecka a nie według a priori ustalonego harmonogramu

9) Placówka zobowiązuje się nie podawać dzieciom żadnych smoczków do ssania, ani im podobnym namiastek

10)Placówka zobowiązuje się inspirować powstawanie dobrowolnych grup matek w celu wsparcia karmienia piersią, zobowiązuje się informować o takich grupach każdą matkę opuszczającą oddział

 

   
   

PODWÓJNE STANDARDY

   Niestety, wiele szpitali deklaruje przestrzeganie w/w dekalogu, ale bardziej jest to ""chwyt marketingowy"", uzasadniony modą, chęcią pozyskania klientów, niż faktyczna dbałość o przestrzeganie jego merytorycznej zawartości. Owszem, znajdziesz przytulne pomieszczenia, stosowną tablicę z napisem "placówka przyjazna matce i dziecku", ale cóż - na tym strategia się kończy. Często personel traktuje to jako kolejną formalność administracyjną do podpisania, odfajkowania a faktycznie brak im empatii, wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Formalnie personel przeszkolono, dokumentację mają w porządku i żadna kontrola im nic nie zarzuci, natomiast pozakontrolna rzeczywistość kieruje się prawami egoizmu, biznesu a nie rzadko bardziej kierują się rutyną, starymi nawykami i przyzwyczajeniami, niż ""jakimiś tam nowinkami"". Owe nowinki są dla urzędników i ich papierowych wymagań, zaś im "fachowcom" nikt nie będzie dyktował, jak ma wyglądać praktyka.

Z taką rzeczywistością możesz się boleśnie zderzyć, dlatego sama lub w oparciu o wywiad z innymi kobietami, które tam rodziły, musisz poznać, jak dana placówka w rzeczywistości realizuje każdą z powyższych deklaracji.