Tkanki glejowe komórek nerwowych
  mnu UkladNerwowy1    
         
   

Co to są komórki glejowe ?

komrka nerwowa2Komórki glejowe wraz z komórkami nerwowymi stanowią bardzo ściśle ze sobą współpracujące systemy, łącznie nazywane tkankę nerwową. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że komórki glejowe stanowią swoistą otoczkę włókien nerwowych, pełniącą wielorakie funkcje, ważne dla procesów życiowych i dla zdrowia. Komórki nerwowe przenoszą i przetwarzają elektryczne sygnały nerwowe, natomiast komórki glejowe pełnią istotną dla tych pierwszych rolę wspomagającą. Wiadomo, że komórki układu nerwowego oplatają całe nasze ciało, ich funkcje, budowa i przeznaczenie są róznorodne, stąd też naturalną konsekwencją jest różnorodność budowy i pełnionych funkcji przez towarzyszące im komórki glejowe.

 

I tak medycyna wyróżnia :
- mikroglej - rezydentne makrofagi centralnego układu nerwowego (CUN) , regulujące homeostazę oraz biorące udział w odpowiedzi immunologicznej.
- komórki glejowe ośrodkowego układu nerwowego (astrocyty, oligodendrocyty, komórki ependymalne, glej radialny, polidendrocyty)
- komórki glejowe obwodowego układu nerwowego (amficyty, komórki Schwanna - lemocyty)

 

   
   

FUNKCJE TKANEK GLEJOWYCH

Najbardziej ogólnie rzecz biorąc, komórki glejowe stanowią fizyczne wsparcie lub inaczej siedlisko dla poszczególnych komórek nerwowych. To siedlisko - oprócz mechanicznego mocowania - dostarcza komórkom nerwowym pożywienie z układu krwionośneego, odprowadza metabolity i toksyny, które powstają podczas pracy komórek nerwowych. Pełnią również rolę izolatora elektrycznego w procesach transmisji sygnałów elektrycznych przez komórki nerwowe. W mózgu oraz w macicy kobiety pełnią rolę bariery ochronnej (krew-mózg, krew-płód). Są więc nietrywialnym składnikiem układu nerwowego, odpowiedzialnym za żywotność i jakość pracy i sterowania po kolei wszystkich narządów i układów w organiźmie ludzkim.

 

   
   

DYSFUNKCJE TKANEK GLEJOWYCH

Róznorodność komórek glejowych i ich obecność w każdej części ciała a także wielorakość pełnionych funkcji oznacza, że zaburzenia pracy tych komórek powodują poważne zakłócenia pracy układu nerwowego i tych procesów fizjologicznych, którymi zarządza układ nerwowy. Sytuacja jest podobna do układu krwionośnego, który również dociera do wszystkich komórek ciała. Róznorodne choroby i różnorodne dolegliwości mają swoją przyczynę w dysfunkcji tkanki glejowej. Naprawdę mało jest chorób, które nie miałyby przyczyny w zaburzeniach pracy tkanek glejowych. Wiele funkcji układu glejowego jest jeszcze w drugiej dekadzie XXI wieku mało poznanych lub wręcz nie znanych neurobiologii, stąd też trudności z jednoznacznym przyporządkowaniem chorób i objawów do konkretnych zaburzeń w poszczególnych rodzajach tkanek.

 

W tym artykule wymienimy wybrane zagadnienia zaburzeń i dysfunkcji tkanek glejowych, które dotykają duże populacje ludzkie i stanowią wręcz choroby cywilizacyjne.

 

1) Choroby demielinacyjne ośrodkowego układu nerwowego:

- następstwo niedotlenienia, niedokrwienia komórek glejowych

- następstwo działania toksyn i związków chemicznych na komórki glejowe i nerwowe

- następstwo niedoborów w pożywieniu lub zaburzeń w przyswajaniu i dystrybucji składników odżywczych przez komórki glejowe; skutkiem tych nieprawidłowości jest brak możliwości wytwarzania specyficznych białek budulcowych

 

Potocznie określa się choroby tego typu dosyć szerokim pojęciem : ""stwardnienie rozsiane"" (SM) - Tu należą m. in. choroba Schildera, stwardnienie koncentryczne Balo, zapalenie rdzenia i nerwów wrokowych, centralna mielinoza mostu,...i inne

 

2) Choroby spowodowane blokadą komunikacji pomiędzy komórką glejową a komórją nerwową - zazwyczaj konsekwencją są zaburzenia naturalnych procesów oczyszczania komórek nerwowych z toksyn, które powstają w trakcie normalnej pracy tych komórek

- Choroba Alzheimera - w komórkach glejowych następuje zastopowanie wydalania i rozkładu substancji o nazwie beta amyloid, która zaczyna się gromadzić i niszczyć korę mózgową

- Choroba Huntingtona (pląsawica; niekontrolowane ruchy kończyn) - w komórkach zaczyna gromadzić się substancja o nazwie huntingtyną, która zaburza pracę komórek nerwowych

- epilepsja (padaczka) - nieprawidłowa izolacja włókien nerwowych i nieprawidłowa dystrybucja potencjałów elektrycznych prowadząca do wyładowań elektrycznych w korze mózgowej

- migrena - bóle migrenowe (patrz TUTAJ) spowodowane są innym rodzajem zaburzeń elektrycznych w tkankach glejowych i nerwowych

- Choroby psychiczne

- Choroby immunologiczne

 

Właściwie, to trudno znaleźć chorobę, w której nie następowałyby dysfunkcje układu glejowego. Również pozornie odległe problemy, jak np. dysfunkcje seksualne (brak wzwodu, brak libido), zawroty głowy, drżenie rąk, zaparcia, nie trzymanie stolca, problemy z oddawaniem moczu mogą być uwarunkowane właśnie atakiem toksyn na komórki nerwowe i glejowe i ich patologią.

 

Obciążenia toksynami komórek glejowych mogą powstwać już na bardzo wczesnym etapie życia człowieka - bo w łonie matki. To toksyczne obciążenia rodziców (patrz przygotowanie do ciąży) uszkadzają system nerwowy płodu i nawet, jeśli nie prowadzi to to radykalnych patologii i poronienia, może być powodem osłabienia układu immunologicznego, który będzie upośledzony już w momencie porodu. Dzieła zniszczenia dopełnią wtedy szczepionki podawane noworodkom, które są wymuszonym atakiem człowieka na układ nerwowy. Taki atak może spowodować niszczącą koncentrację antygenów szczepionki w komórkach glejowych i degenerację tych tkanek. To z kolei przekłada się na dysfunkcje układu nerwowego z różnymi następstwami typu alergia, choroby autoimmunologiczne, upośledzenie rozwoju psychicznego i inne.

 

Kolejną sytuacją, która może osłabiać tkankę glejową są metale. Metale z plomb almagamatowych, metale (rtęć , aluminium) ze szczepionek . One zakłócają izolacyjne właściwości tkanki glejowej, generują różne inne dysfunkcje czynnościowe o podłożu elektrycznym (mikro wyładowania elektryczne).


Badania statystyczne pokazują również, że ogromny wpływ na kompleks chorób, określanych ogólną nazwą stwardnienie rozsiane mają toksyny chemiczne głównie z papierosów i narkotyków oraz alkohol i toksyny metaboliczne (głównie gluten, kazeina). Te ostatnie powodują "zaklajstrowanie" kosmek jelita cienkiego, skutkiem czego nie wchłaniają się mikroelementy i witaminy potrzebne do syntezy specyficznych białek, potrzebnych do wytworzenia hormonów i enzymów.

 

   
   

UPOŚLEDZENIE FUNKCJONALNOSCI SYSTEMU NERWOWEGO

W samym mózgu jest wiele "obszarów i struktur" odpowiadających za różnorakie funkcje życiowe.
I tak, medycyna opisuje funkcje płata czołowego, funkcje płata ciemieniowego, potylicznego i wszystkich kolejnych, jakie wyodrębnia anatomia mózgu. Nie możemy zapominać o śródmózgowiu i tworze siatkowatym, które odgrywają ważną rolę w odczuwaniu czujności i energii, jak i podczas snu. Podążając tym torem myślowym, cała masa różnorakich schorzeń i dolegliwości (jak np. bezsenność) mogą być spowodowane obciążeniami i deformacją tkanki glejowej. Komórki glejowe są również bezpośrednio odpowiedzialne za system odpornościowy, w tym odporność przeciwnowotworową.

 

   
   

PROPOZYCJA MEDYCYNY DETOKSYKACYJNEJ

Medycyna detoksykacyjna przede wszystkim promuje zdrowie, a więc te wszystkie działania i wysiłki, które mają na celu to zdrowie zachować w jak najlepszej kondycji. Z racji tego, że układ nerwowy jest podstawowym dla wszystkich procesów życiowych, jego oczyszczanie powinno odbywać się w ramach każdej terapii detoksykacyjnej w ramach procedur wstępno-przygotowawczych. Do gabinetów przychodzą ludzie z różnymi obciążeniami i problemami ulokowanymi w róznych organach, obiegach funkcjonalnych i tkankach. Stąd też oczyszczanie tkanki glejowej musi być przeprowadzone indywidualnie według wykrytych w organiźmie toksyn.

Czasem są to infekcje pozornie odległe, bo jak np. "zwykły człowiek" ma intuicyjnie powiązać zaparcia, które go gnębią z uszkodzeniem tkanki glejowej w jego mózgu. Odbudowa zdegenerowanej tkanki glejowej postępuje niezwykle trudno - niektórzy twierdzą, że uszkodzenia układu ośrodkowego, powodujące tzw. bliznę glejową są nieregenerowalne.

Układ nerwowy i jego kondycja są fundamentem dla całej i niezwykle skomplikowanej konstrukcji, jakim jest zdrowie. Stąd też regularne oczyszczanie śledziony, wątroby oraz elementów układu nerwowego - nawet wtedy, gdy nic nie dolega - są gwarancją zachowania homeostazy.