Toksyny metaboliczne
mnu)ToksynyMETAB    
         
     

CO TO SĄ TOKSYNY METABOLICZNE?

Tym mianem określa się globalnie wszystkie szkodliwe substancje, które powstają w procesie przemiany materii pod wpływem różnorakich bodźców. Generalnie, najwięcej jest takich przypadków, kiedy pokarmy, które trafiają do naszego żołądka zawierają substancje bądź to bezpośrednio NIEOBOJĘTNE (słowem toksyczne) bądź też z innych, niezależnych przyczyn, proces przemiany ulega zaburzeniu i w danym miejscu w siatce metabolicznej (tym mianem określamy teoretyczny diagram reakcji biochemicznych, przebiegających na drodze od ust do organów wydalniczych).

Tbiochemia1e substancje toksyczne określa się jedną wspólną nazwą : ksenobiotyki. Wyraz pochodzi od greckiego słowa xenos (obcy) i oznacza wszystkie substancje, które nie są naturalnymi składnikami organizmu.

Główne źródła tych substancji to:

leki,

- substancje konserwujące,

- substancje smakowe, a w szczególności słodzące,

- substancje polepszające walory żywności,

- barwniki dodawane do produktów,

- obce białka, umieszczone metodami inżynierii biologicznej w roślinach, aby polepszyć wydajność plonów, podnieść odporność na choroby,

- GMO (ogólnie - żywność modyfikowana genetycznie)

- pestycydy, antybiotyki i hormony oraz inne substancje chemiczne stosowane przez rolników

-  inne substancje z procesów przetwarzania żywności,

- zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego,

- substancje promieniotwórcze (kontrasty) podawane w diagnostyce medycznej. 

 

Powyższa lista ujawnia ogromną różnorodność chemiczną tych substancji, z którymi musi radzić sobie organizm, aby zachować życie.

 

Badania naukowe ujawniają, że organizm reaguje na tego rodzaju problemy na cztery sposoby:

- wchłanianie (absorbcja), 

- redystrybucja w tkankach i kumulacja (np w tkance tłuszczowej - substancje silnie lipofilne); tak powstają złogi

- biotransformacja - szereg przemian biochemicznych, których wynikiem jest substancja bardziej toksyczna

- wydalanie ; Wydalaniu ulegają głównie związki o silnej polarności -np kwas szczawiowy lub lotności -np. niektóre etery.

 

Do oceny wpływu tych substancji na organizm, nauka akademicka używa tzw. biomarkerów. Biomarker to wskaźnik procesów zachodzących w organiźmie, pozwalający na ocenę wielkości narażenia na czynniki chemiczne i efektów działania w postaci skutków zdrowotnych, jakie te czynniki powoduję w eksponowanym organiźmie.

Dzieli się je na biomarkery ekspozycji, biomarkery skutków (efektów oddziaływania), biomarkery wrażliwości. To cała odrębna akademickiej gałąź biochemii medycznej.

 

   
   

W naszej czytelni będziemy publikować praktyczne aspekty tej bogatej problematyki. Nacisk kładziemy na aspekty profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania  oraz na aspekty detoksykacji, czyli metod stymulacji organizmu do oczyszczania się z tych toksyn. 

   
         
     

 

http://www.infozdrowie.com/jak-sie-oglupia-lekarzy-i-nie-tylko-witamina-d/

WSTĄP PO ZDROWIE