TOKSYNY CHEMICZNE

 

mnu Toksyny Chemiczne    
         
   

CHEMIA LECZY, ŻYWI i .... ZABIJA

Różne zastosowanie znanych związków chemicznych - czy to w formie naturalnie występujących w przyrodzie, czy też pobranych z roślin lub zwierząt znano od tysięcy lat. Wiedza o ich zastosowaniu i właściwościach nie koniecznie przyczyniała się do rozwoju cywilizacji ludzkiej. Historykom znana jest chemiczna przyczyna upadku Imperium Rzymskiego w V w. n. e. - wielopokoleniowe masowe zatrucia ołowiem, który był wykorzystywany do produkcji rur, naczyń, kielichów.

Wiek XX możemy bez przesady nazwać wiekiem eksplozyjnego rozwoju nauk chemicznych i różnych pochodnych dziedzin techniki i technologii, które te lawinowo powstające nowe możliwości techniczne oraz nowe substancje chemiczne wykorzystywały we wszystkich dziedzinach życia. Jednak już I wojna światowa pokazała okrucieństwo śmierci zadawanej za pomocą broni chemicznej. Ludobójcze wykorzystanie tej broni trwa do dziś - ciągle udoskonalane i masowo używane aktualnie trwających wojnach.

pigulki

Burzliwy rozwój technologii napędzany był siłą pieniądza. Stosowanie nowych materiałów bez gruntownego przebadania skutków takiego zastosowania stało się za sprawą presji ekonomicznej złą regułą. Kolejny raz sprawdza się prawo naszego wybitnego astronoma i ekonomisty Mikołaja Kopernika, który ogłosił, że zły pieniądz wypiera pieniądz dobry (traktat Monetae cudendae ratio, pol. Rozprawa o urządzeniu monety… z 1526).  Bezkarność tych zachowań społecznie samobójczych podyktowana jest głównie tym, że negatywne skutki można dostrzec dopiero po kilku lub kilkudziesięciu latach, zaś przyczyn jednostkowego problemu zdrowotnego konkretnej osoby można poszukiwać wśród wielu niejednoznacznie określonych czynników. To rozmycie odpowiedzialności i chęć szybkiego zysku doprowadziły do panującego obecnie wynaturzenia.

   
    Medycyna detoksykacyjna nie potępia chemii jako takiej, lecz jej barbarzyńskie wykorzystanie wbrew naturze człowieka. Umieszcza ją w swoim katalogu toksyn podstawowych i wskazuje na konieczność roztropnego korzystania z dobrodziejstw nowoczesności. Poszczególne rodziały dotyczą samych toksyn chemicznych, jak i skutków zdrowotnych ich obecności.     
         
     

 

 

WSTĄP PO ZDROWIE