Toksyny organiczne
mnu)ToksynyOR    
         
   

Podział na toksyny organiczne i nieorganiczne stosowany w medycynie detoksykacyjnej nie jest identyczny z podziałem związków chemicznych na organiczne i nieorganiczne, jakie przyjęła nauka akademicka.

ŹRÓDŁA TOKSYN ORGANICZNYCH

dym

Wiadomo powszechnie, że znakomita większość związków organicznych jest dla człowieka trucizną lub co najmniej nieobojętna dla zdrowia. Klasyfikacja tutaj stosowana wynika z wypracowanych technik usuwania tych toksyn. 

Rozróżniamy dwa podstawowe strumienie źródeł toksyn zaliczanych do organicznych: 

a) TOKSYNY organiczne wydzielane przez inne toksyny MIKROBIOLOGICZNE, które dostały się do naszego organizmu:

- Toksyny wydzielane przez grzyby obecne w naszym ciele

- Toksyny wydzielane przez parazyty w jelitach, płynach ustrojowych i innych tkankach naszego ciała

- Toksyny wydzielane przez bakterie, które zainfekowały nasz organizm

b) ORGANICZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE:

- Organiczne związki chemiczne, wchłaniane do naszego ciała przez skórę (np wraz z rozpuszczalnikami, detergentami, kosmetykami, lekarstwami, szczepionkami),

- Organiczne związki chemiczne wchłaniane przez płuca wraz z wdychanym powietrzem. Tu można wymienić organiczne substancje lotne obecne w środowisku człowieka: spaliny, pary rozpuszczalników, związki z dezodorantów i perfumów, opary związków chemicznych z procesów produkcyjnych, wydzieliny gazów ze środowiska - oczyszczalnie ścieków, wulkany, zapachy odzwierzęce i gnijących roślin

- Organiczne związki chemiczne wchłaniane wraz z pożywieniem:

     * pestycydy, antybiotyki, hormony i inne środki ochrony roślin obecne na powierzchni i we wnętrzu warzyw i owoców

      * konserwanty, barwniki, dodatki smakowe do żywności przetworzonej

Są to różnego rodzaju związki organiczne, które dostają się do płynów komórkowych w naszym ciele i powodują zaburzenia patologiczne. Szczególnie groźne są związki chemiczne zaliczane do grupy neurotoksyn oraz do związków karcerogennych.

 

   
   

TOKSYCZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE

nawozyDo tej grupy zaliczamy głównie substancje, które nie powstały naturalnie, ale są dziełem ludzkich rąk. Większośc z nich w małych ilościach (stężeniach) nie jest toksyczna, czyli nie powoduje gwałtownego zatrucia organizmu. Ale ich obecność powoduje pogorszenie naturalnych zdolności samooczyszczających tkanek. W efekcie tak obciążone tkanki są bardziej podatne na tworzenie mikrobiologicznych ognisk zakaźnych. Do grupy tej możemy zaliczyć przeogromną ilośc zubstancji chemicznych, które wykorzystują przemysły:
- chemia rolnicza (pestycydy, środki ochrony roślin, antybiotyki, hormony wzrostu)
- chemia spożywcza (emulgatory, konserwanty, barwniki, polepszacze smaku)
- przemysł farmaceutyczny (leki, antybiotyki, szczepionki
- przemysł kosmetyczny
Poziom toksycznści jest zróżnicowany. ale każda z tych toksyn działa negatywnie, ponieważ jest obca dla naszego organizmu. Stanowi substancje niebezpieczne i obciążające układ genetyczny, ale także pogarsza środowisko genu, obniżając zdolności dostosowania się układu genetycznego do tych warunków. Raki - niekontrolowane mnożenia się wad i komórek, to m. in. skutek zaburzenia środowiska przemian biochemicznych w komórkach przez obce substancje chemiczne, które przedostały się do organizmu i tam pozostały.

   
   

IMMUNOKOMPLEKSY

immunokompleksSą to multimolekularne związki biologicznie czynne, które powstają w sytuacji, gdy przeciwciało zwiąże się ze specyficznym antygenem. Tym antygenem może być w zasadzie każde obce ciało, np. wirus, bakteria. W zdrowym, slinym organiźmie takie połączenia są niszczone przez układ odpornościowy. Kiedy jednak jest ich bardzo dużo i/lub układ odpornościowy staje się niewydolny, wówczas powstaje stan zapalny. Medycyna akademicka w takich sytuacjach stara się hamować stan zapalny, stosując lekarstwa oparte na sterydach.

Medycyna detoksykacyjna opracowała własne niezależne metody, oparte na naturalnych specyfikach.

   
         
     

WSTĄP PO ZDROWIE