Toksyczne emocje
mnu Toksyny Emocjonalne    
         
   

CO TO SĄ TOKSYNY EMOCJONALNE?

 

 krzykMedycyna detoksykacyjna traktuje sferę emocji człowieka na równi z materialnym aspektem jego ciała. Analogicznie, jak niektóre substancje lub mikroorganizmy są dla człowieka szkodliwe (= TOKSYCZNE), tak i pewne emocje również negatywnie mogą wpływać zarówno na procesy biochemiczne w naszym organiźmie, jak i na zachowanie człowieka, jego decyzje, wybory i stan emocjonalny. 

 

Medycyna detoksykacyjna definiuje toksyny emocjonalne jako szkodliwe podprogramy zapisane w podświadomości człowieka, które zakodowały się na skutek potężnych przeżyć.

 

Dla wielu jednak ludzi, toksyny emocjonalne to jakaś abstrakcja, wymysł. Przecież parazyty, bakterie i wirusy to ciała materialne, które można uzbrojonym okiem zobaczyć. To, że są toksyczne a nawet śmiertelnie groźne dla organizmu człowieka, też wiadomo od kilku wieków. Ale emocje,...to owszem - przeżycia, ale przecież one mijają?!
Mijają owszem, ale okazuje się, że niestety, NIE BEZ ŚLADU I TRWAŁYCH SKUTKÓW MATERIALNYCH W ORGANIŹMIE !!! Następstwa przeżytych emocji bywają ukryte dla naszej świadomości, ale nie są obojętne dla podświadomych procesów utrzymujących homeostazę naszego organizmu. Niestety, bywają trwałe nawet w kolejnych pokoleniach. Często objawy i skutki (szczególnie te negatywne) jawnie i wyraźnie zauważalne są dopiero w kolejnych pokoleniach.

 

Ten dział przybliży Państwo stanowisko medycyny detoksykacyjnej w kwestii toksyn emocjonalnych.

   
   

NIE ROZWIĄZANE PROBLEMY

Każdy człowiek nosi w sobie ""czarną torbę"" różnych nie rozwiązanych problemów. Jeśli ten stan trwa długo i owa ""torba"" pęcznieje, albo bagaż ten zalega długo, wówczas umysł zaczyna reagować strachem, depresją. Słowem, naszą duszę zaczyna spowijać cień, który człowiek zaczyna w sobie tłumić. Te problemy nas ścigają, człowieka zaś ogarnia strach i podświadomie stara się je odrzucić, uwolnić się z nich przez wyrzucenie ich z pamięci, ucieka od nich. To jednak zmienia wiele aspektów jego osobowości i staje się przyczyną wielu groźnych chorób. Zjawisko to znali ludzie już wiele stuleci wstecz, którzy znali rozwiązanie i je stosowali. Przykładem może być spowiedź u chrześcian, jako formę oczyszczenia i upublicznienia problemu, aby rozbić w człowieku ""bańkę samotności"", poddać zagadnienie bardziej obiektywnej rozwadze i radzie innych, życzliwych osób. Albo jeszcze wcześniej chrzest u Żydów, który niwelował grzechy i winy.

 

   
   

EMOCJE A INTERAKCJE MIĘDZYLUDZKIE

 Emocje są również zaraźliwe - zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Zarażamy swoimi emocjami innych i sami reagujemy na emocje otoczenia. To zjawisko znane jest od dawna. Nawet w przysłowiu ""Z jakim przestajesz, takim się stajesz"" znajdujemy tę cząstkę prawdy. Chętnie słuchamy przykładowo nastrojowej muzyki. Muzyka wykorzystywana jest w różnych technikach terapeutycznych klasycznej medycyny. Skutecznie używa się jej w psychomanipulacji, chociażby np. w marketach, gdzie puszcza się starannie dobraną muzykę, aby sprowokować do większych zakupów.


Infekcja emocjami własnymi lub obcymi może być niestety trwała i wtedy pociąga za sobą zmiany w naszym mózgu i psychice, które mogą inicjować procesy chorobowe oraz utrudniać proces leczenia a także detoksykacji organizmu.

 

   
   

W tym rozdziale będziemy zajmować się różnymi aspektami toksyn emocjonalnych

 

. Wielu ludzi, odwiedzających gabinet detoksykacji, wyraża zdziwienie i niepokój, gdy po zdiagnozowanoiu powiedzmy obciążenia mikrobiologicznego, terapeuta podaje preparaty emocjonalne. Zdziwienie i niepokój budzi pytanie: " Co ma powiedzmy chlamydia czy helicobacter do emocji i psychiki ?" Okazuje się, że takie relacje istnieją i są obustronne. Z jednej strony toksyny wytwarzane w procesach życiowych bakterii czy pasożytów oddziaływują na układ nerwowy - i ta teza raczej nie budzi zdziwienia, bo płyny ustrojowe rozprowadzają je po całym organiźmie. W drugą stronę - toksyny emocjonalne silnie oddziaływują na nasz układ odpornościowy i zależności te są istotnie silne. Bez skutecznego pozbycia się toksyn emocjonalnych i odbudowy warstwy psychicznej trudno o skuteczną terapię układu odpornościowego a tym samym o skuteczne prowadzenie procesów jakiejkolwiek detoksykacji organizmu.
   
         
     

WSTĄP PO ZDROWIE