Układy anatomiczne

 

   mnu o anatomii    
         
   

Układy to organy, tkanki i płyny ustrojowe, powiązane wspólną funkcjonalnością.

   
   

 

Anatomia detoksykacyjna człowieka wyodrębnia 11 takich układów

1) Układ kostny.


uklad kostnyTo konstrukcja mechaniczna podtrzymująca całe ciało, to dźwignie umożliwiające ruch. Jednakże kości to także fabryka krwi i komórek odpornościowych. W ich wnętrzu, w szpiku kostnym znajduje się tkanka krwiotwórcza, z której powstają wszystkie rodzaje krwinek: czerwone, białe i płytkowe. U noworodka szpik kostny znajduje się we wszystkich kościach, z biegiem lat przechodzi w szpik żółty i traci zdolność tworzenia krwinek. Kości to także magazyn substancji mineralnych, głównie wapnia, z którego organizm czerpie w przypadku niedoborów minerałów w pokarmach.

 

Elementy tego układu to: czaszka, kręgosłup, żebra, kości kończyn, kości miednicy.

   
   

 

2) Układ mięśniowy.

uklad miesniowyMięśnie są pośrednikiem dla kości w dostarczaniu energii mechanicznej, dzięki której możemy się poruszać. Mięśnie, niezależnie od innych układów działają autonomicznie i są odpowiedzialne za sterowanie przepływem krwi i limfy oraz za procesy trawienia. Mięśnie są kontrolowane przez układ nerwowy a także są zależne od układu krwionośnego, dostarczającego im tlen i składniki odżywcze.
 

Elementy układu: mięśnie szkieletowe (mające przyczepy z kośćmi), mięśnie gładkie narządów wewnętrznych, ścięgna, serce.

   
     

3) Układ nerwowy.

 

uklad nerwowy mMózg jest siedzibą świadomości, pamięci i kreatywności, steruje pracą układów, wysyłając sygnały poprzez rdzeń kręgowy i odgałęzienia nerwowe. Mózg odbiera też sygnały z narządów zmysłu oraz z wnętrza ciała. Układ nerwowy możemy zgrubnie podzielić na dwie grupy funkcjonalne:

- na ośrodkowy układ nerwowy (rdzeń kręgowy, mózgowie: - móżdżek, - pień mózgu, - mózg)

- na obwodowy układ nerwowy (układ autonomiczny: - część przywspółczulna, - część - współczulna, - część enteryczna/jelitowo-żołądkowy układ nerwowy/, somatyczny układ nerwowy).

Aktywność układu nerwowego jest niezależna od naszej świadomości i współpracuje z układem odpornościowym i dokrewnym, odgrywa decydującą rolę w procesie równowagi (homeostazy).

 

Elementy układu nerwowego: mózg, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe, narządy zmysłów, nerwy autonomiczne.

   
     

4) Układ dokrewny.


uklad dokrewnyNarządy tego układu wytwarzają przekaźniki chemiczne (hormony), które krążą we krwi i limfie. Utrzymują optymalne warunki środowiska wewnętrznego. Kierują procesami długotrwałymi - wzrost, zmiany związane z płciowością i aktywnością rozrodczą. Czynności układu dokrewnego jest sprzężona z układem nerwowym i kierowana jest przez mózg.

 

Elemety tego układu: podwzgórze, przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, serce, żołądek, trzustka, jelita, jajniki (jądra).

   
   

5) Układ sercowo-naczyniowy.


uklad sercowo naczyniowy mZadaniem tego układu jest tłoczenie krwi do wszystkich części ciała a wraz z nią zaopatrywanie ich w tlen i składniki odżywcze. Z serca krew pompowana jest do płuc, gdzie jest wzbogacana w tlen i stamtąd poprzez układ tętniczy do wszystkich komórek ciała. W drodze powrotnej krew zabiera produkty metabolizmu (rozkładu pożywienia) oraz toksyny (samooczyszczanie). Krew dostarczona do jelit wraca żyłą wrotną do wątroby, gdzie jest oczyszczana.
 

 

Elementy tego układu: serce, krew, tętnice, żyły, naczynia włosowate

   
   

6) Układ oddechowy.


ludek uklad oddechowy mDrogi oddechowe pod wpływem działania mięśni oczyszczają, ogrzewają i przenoszą wdychane powietrze do płuc, gdzie odbywa się wymiana gazowa. Podczas wdechu wraz z powietrzem dostarczany jest tlen, który w płucach jest wyodrębniany i przekazywany do krwi. W fazie wydechu szkodliwy dwutlenek węgla zajmuje jego miejsce i jest wydalany do otoczenia. Aktywną rolę pełni tu układ krążenia. Krew wzbogacona w tlen dostarcza go do wszystkich komórek. Nie można też zapomnieć o funkcji komunikacyjnej - organy tego układu służą do wydawania dźwięku i mowy.
 

 

Elementy tego układu: jama ustna, nosowa i zatoki, gardło, tchawica, oskrzela, płuca, przepona i mięśnie oddechowe.

   
   

7) Układ trawienny

uklad pokarmowy1 mPrzewód pokarmowy to mierzący około 9 metrów układ, składający się z wielu elementów. Do zadań tego układu należą:
- wstępne przygotowanie pokarmu do strawienia: rozdrobnienie, wymieszanie z enzymami śliny, przełykanie
- magazynowanie, rozkładanie / trawienie, przesuwanie pokarmu
- przetwarzanie pokarmu; eliminacja zbędnych składników, wytwarzanie nowych składników, segregacja i usuwanie zbędnych składników
- ogrzewanie ciała
- wydalanie
Prawidłowa praca tego układu uzależniona jest od wielu innych układów a szczególnie od układu nerwowego, odpornościowego, dokrewnego, sercowo-naczyniowego.


Elementy tego układu: narządy smaku i węchu, jama ustna, ślinianki, gardło, przełyk, trzustka, wątroba i pęcherzyk żółciowy, jelito cienkie i dwunastnica, jelito grube ( a w nim okrężnica, wyrostek robaczkowy), odbyt

   
     

8) Układ moczowy.

 

uklad wydalniczy mGłównym organem tego układu są nerki, gdzie odbywa się wyodrębnianie i usuwanie zbędnych produktów z krwi. Mocz z nerek gromadzi się w pęcherzu moczowym, skąd wydalany jest okresowo poprzez cewkę moczową.

 

Elementy tego układu to: nerki, pęcherz moczowy, moczowody, cewka moczowa.

   
     

9) Układ rozrodczy.

 

uklad rozrodczy zenski mU ssaków układ rozrodczy jest zróżnicowany co do budowy i fizjologii z podziałem na płeć. U dojrzałych płciowo mężczyzn nasienie produkowane jest w sposób ciągły, natomiast w kobiet produkcja jajeczek odbywa się okresowo w cyklu menstruacyjnym.

 

Elementy tego układu:

- u kobiet: jajniki, jajowody, macica, pochwa, zewnętrzne narządy płciowe

- u mężczyzn: jądra, nasieniowody, gruczoł krokowy, prącie, cewka moczowo-płciowa

   
     

 10) Układ chłonny i odpornościowy.

 

uklad limfatyczny mZespół narządów, organów, tkanek i płynów ustrojowych o niezwykle skomplikowanej funkcjonalności, w sposób nieustanny zwalczający istniejące w organiźmie i wchłaniane na bieżąco toksyny. Złożoność wynika z różnorodności toksyn: fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych - tych znanych i nieznanych, z którymi ma do czynienia po raz pierwszy. Niezwykłą cechą jest zdolność uczenia się reakcji na zagrożenia oraz adaptacji do nowych warunków. Jego działanie w obliczu zagrożenia cechuje kompleksowość oraz integralność.

 

Elementami tego systemu są: węzły chłonne, limfa i naczynia limfatyczne, krew, antyciała, szpik kostny

   
     

 11) Skóra, włosy, paznokcie

 

skora mTworzą one zewnętrzne powłoki ochronne. Chronią przed drobnoustrojami oraz przed uszkodzeniami fizycznymi. Posiadają mechanizm regulacji temperatury (pot). Warstwa tłuszczu stanowi magazyn energii oraz izolacji cieplnej. Owłosienie pełni rolę ochronną przed drobnoustrojami oraz (wcześniej, zanim człowiek zamieszkał po dachem) - ochronę cieplną. Paznokcie pełniły rolę pomocniczą w zdobywaniu pożywienia oraz obrony. Skóra posiada również istotną cechę - stanowi narząd dotyku - istotny w wielu czynnościach i relacjach międzyosobowych.

 

Elementy tego systemu: naskórek zewnętrzny, warstwa podskórna, włosy, paznokcie