HIGIENA
  mnu nhigiena    
         
   

Nowoczesna higiena podstawą współczesnej profilaktyki zdrowotnej.

   
   

receOstatnie trzy dekady wniosły do naszej rzeczywistości dnia codziennego wiele zmian. Po cichu i niespostrzeżenie zmieniło się nam biologiczne środowisko, w którym żyjemy w sposób niezwykle intensywny. I nie chodzi bynajmniej o to, że przybyło nam lat, że zmieniły się rozmiary telefonów, wystrój miast i sklepów, zmieniła się zawartość półek sklepowych i to, co wkładamy na siebie. Są zmiany korzystne i są też zmiany złe - niezwykle groźne zjawiska, przemilczane w środkach przekazu. To każe nam na nowo spojrzeć na podstawowe pojęcia, praktyki i techniki, dotyczące naszej profilaktyki zdrowotnej.

 

W tym miejscu warto zacytować słowa dr J. Jonasza z Czech, tjednego z twórców współczesnej medycyny detoksykacyjnej, który powiedział: "Choroba cywilizacyjna jest diagnozą. Dla nas ważne są zmiany w psychice człowieka oraz zmiany w repertuarze toksyn w naszym środowisku" . To jest klucz do zrozumienia współczesnych problemów zdrowotnych oraz poszukiwania metod zapobiegania im.

   
   

ZMIANY KORZYSTNE W ŚRODOWISKU ŻYCIA CZŁOWIEKA:

   
   

1) Zmniejszyła się ilość trujących substancji w powietrzu, szczególnie w rejonach o dużym uprzemysłowieniu. Zniknęło wiele zakładów pracy, w których stosowano stare technologie, szczególnie w przemyśle ciężkim, chemicznym, hutniczym i przetwórczym

 

2) Przybyło nam wprawdzie samochodów, ale stopień zanieczyszczenia środowiska spalinami uległ zmniejszeniu dzięki wyeliminowaniu benzyn ołowiowych

 

3) Rozwój techniki i nauki pociągnął również za sobą rozwój technik diagnostycznych w medycynie, zmieniła się chemia lekarstw, kosmetyków, środków czystości, wyposażenie w sprzęt AGD. W sumie łatwiej zadbać nam o stan

 

4) Wzrósł stan świadomości społecznej w zakresie konieczności korzystania z wszelkiego rodzaju możliwości ruchu - wręcz pojawiła się moda na kluby fitnes, siłownie, pływalnie, biegi i spacery. Ci, których na to stać, mogą łatwiej się przemieszczać, urządzać wycieczki krajoznawcze, organizować wyjazdy turystyczne.

   
   

ZMIANY NIEKORZYSTNE I GROŹNE W ŚRODOWISKU ŻYCIA CZŁOWIEKA:

   
   

1) Rewolucja żywieniowa, radykalny wzrost podaży produktów żywieniowych wysoko przetworzonych, nowa, nieznana ludzkiemu organizmowi chemia i biologiczne składniki w żywności. Pojawiły się sieci hipermarketów, które wyparły lub zmarginalizowały rynek rodzinnego handlu i zdominowały podaż żywności zubożonej w elementarne składniki odżywcze (tzw. jedzenie śmieciowe). Zniszczyły też zróżnicowanie podaży, niszcząc drobną regionalną i niezależną konkurencję

 

2) Rewolucja w technikach uprawy roślin - dotyczy nie tylko uprzemysłowienia tej produkcji, wprowadzenia nowych maszyn, nowej chemii stosowanej w rolnictwie, ale przede wszystkim pojawienie się absolutnie nowych biologicznie nasion i roślin (pomimo, że nazwy się nie zmieniły), których nasz układ trawienny nie zna i musi się do nich przyzwyczaić

 

3) Rewolucja w technikach hodowli zwierząt przeznaczonych na ubój i produkcję jaj, mleka, nabiału - nowe zmodyfikowane genetyczne rasy zwierząt, silny nacisk na ekonomię hodowli bez oglądania się na skutki zdrowotne tych eksperymentów, modyfikacja pasz, lekarstw dla zwierząt, przemysłowe warunki hodowli

 

4) Pojawiła się nowa i nieznana chemia obecna w wielu produktach codziennego użytku - od ubrań począwszy na kosmetykach i lekarstwach kończąc. Wiele z tych nowości nie jest rzetelnie przebadane, mimo, że ""pilnuje"" dopuszczeń do obrotu tymi środkami i artykułami wiele służb i instytucji. Dla niektórych ludzi nauka stała się boską wyrocznią dobra a nie chcieli oni zauważyć lub celowo przemilczano przed społeczeństwem fakt, że owa nauka przestała być autonomiczna głownie finansowo - stała się instrumentem w rękach finansistów i polityków oraz speców od marketingu i propagandy. To dało ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa i stępiło instynkt samoobrony.

 

   
   

SKUTKI ODCZUWA I ZA NIE PŁACI SWOIM ŻYCIEM I ZDROWIEM JUŻ WSPÓŁCZESNE POKOLENIE

   
   

1) Epidemia chorób cywilizacyjnych - głównie nowotwory, zawały serca, miażdżyce, alergie, egzemy skórne, choroby na tle nerwowym

 

2) Coraz więcej dzieci rodzi się z poważnymi chorobami lub objawiają się one w młodym wieku

 

3) Gwałtowny wzrost niepłodności młodych ludzi 

 

4) Epidemia otyłości i problemów zdrowotnych, których przyczyną jest nadwaga

 

5) Pojawienie się zagrożeń chorobami i epidemiami o charakterze globalnym, które wynikają z gwałtownej ekspansji ludzi i eksploracji odległych lądów i zakątków globu oraz przemieszczania produktów rolnych i zwierzęcych bez ograniczeń geograficznych

 

6) Wiele leków i antybiotyków, które miały być zbawieniem dla ludzkości, przestało działać.

 

   
   

KONIECZNOŚĆ ZDEFINIOWANIA NOWYCH ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ

   
   

1) Zmiany w środowisku zmuszają nas do rewidowania dotychczasowych pomysłów na życie i zdrowie. Medycyna detoksykacyjna szuka przyczyn zmian i stara się odnaleźć sposoby łagodzenia agresywnych następstw . Szuka sposobów eliminacji nowych trucizn z organizmu.

 

2) Już nie wystarczy mycie rąk przed jedzeniem i dbanie o czytośc w łazience i kuchni. Obecnie żywność stała się toksyczna, więc musimy się nauczyć rozpoznawać, co jest nam potrzebne, zdrowe a co jest niebezpieczne i groźne dla zdrowia. Nie możemy już polegać na znaczkach i symbolach na opakowaniach, bądź akcjach reklamowych. To tylko figury marketingowe w rękach służb finansowych przedsiębiorstw.

 

3)Jeśli chcemy mieć odrobinę komfortu w swoim życiu i cieszyć się zdrowym potomstwem,musimy zacząć NOWĄ EDUKACJĘ MŁODZIEŻY w zakresie istniejących zagrożeń oraz przygotowania do życia seksualnego nie tylko w aspekcie erotyzmu, ale przede wszystkim w zakresie nowych zasad higieny przedmałżeńskiej i higieny w życiu rodzinnym w wielu aspektach tego zagadnienia - nie tylko seksu.

   
         
         

 

 

WSTĄP PO ZDROWIE